Újabb kötettel bővült a Kar által megjelentetett szakkönyvek sora

2021.04.07.
Újabb kötettel bővült a Kar által megjelentetett szakkönyvek sora
„Hogy értsük egymást” címmel megjelent az intellektuális képességzavarral élő személyek kommunikációfejlesztését segítő kötet, mely gyógypedagógus hallgatók és gyakorló szakemberek számára egyaránt ajánlott tanulmányokat tartalmaz.

A kötet első részében szereplő tanulmányokat a gyakorlatban dolgozó kollégákon kívül BA képzésben részt vevő, értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos hallgatók figyelmébe ajánljuk. Az írások foglalkoznak az augmentatív és alternatív éskommunikációval, a korai és iskoláskori fejlődés-fejlesztés szempontjaival, az iskolai fejlesztésre vonatkozó fejezet pedig nemcsak konkrét módszerekkel és feladatokkal, hanem az egyes szintek (helyi tanterv, tematikus terv) konkrét példáinak bemutatásával is segíti az eligazodást.

A kötet második részében szereplő tanulmányok neurokognitív és pszicholingvisztikai szempontok oldaláról közelítve tárgyalják a nyelvi zavarok és genetikai szindrómák kutatását, melyek az MA képzésben tanulók számára is hasznos és új információkat tartalmaznak.

A kötet szerkesztője Radványi Katalin, szerzői között találjuk Kálmán Zsófiát, Juhász Ágnest, Radványi Katalint, Pál-Horváth Ritát, Földesiné Czövek Klárát, Csépe Valériát és  Pléh Csabát.

A kötet kapható a Betűbazár könyvesboltban és az Eötvös Kiadó boltjaiban.