Újra Diszkalkulia képzés indul a Bárczin!

2023.01.23.
Újra Diszkalkulia képzés indul a Bárczin!
Az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Továbbképző Központja szervezésében több éves szünet után újra elindul a Diszkalkulia (számolási zavar) megismerése c. 60 órás akkreditált pedagógus továbbképzés.

A számolási zavart mutató gyermekek, tanulók a magyar köznevelési, felsőoktatási rendszerben integráltan vesznek részt, ezért sok esetben a lappangó és széles spektrumú tünetek miatt hosszú évekig nem kerülnek a szakemberek látókörébe. A továbbképzés a diszkalkuliát (számolási zavart) mutató gyermekekkel, tanulókkal, felnőttekkel foglalkozó szakemberek számára nyújt korszerű szakmaelméleti- de túlnyómórészt gyakorlati ismereteket a területen jártas oktatók/ szakemberek segítségével. 

A 60 órás interaktív képzés gyakorlati feladatokra építve adja át a résztvevők számára a differenciált ismereteket. Az oktatók a különböző szakterületről érkezve integrált tudást biztosítanak. 

A képzés fele online térben, fele személyes jelenléttel történik. A képzés 22 óra elméleti és 38 óra gyakorlati egységből épül fel, témánként tömbösített elrendezésben. 

A továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők megismerjék a diszkalkulia (számolási zavar) szakmaelméleti, tüneti, kóroki hátterét, viselkedési következményeit a hazai és nemzetközi szakirodalmak alapján. Mindemellett a diszkalkuliás személyek ellátásba kerüléséig a vonatkozó jogszabályi hátteret megismerve a különböző ellátási utakat és a kapcsolódó intézményrendszereket, különböző módszereket és eszközöket alkalmazni tudják a sikeres szolgáltatás érdekében.
A képzés további célja, hogy a résztvevők a diszkalkulia prediktív tüneteit felismerjék, az érintett matematikai kompetencia készség-és képességkomponenseit behatárolhassák, a komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat végző szakértői bizottságok által kiadott szakértői véleményeket értelmezni tudják, valamint a pedagógiai diagnosztika és a terápia szempontrendszerét alkalmazzák munkájuk során.

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

 • Bevezetés, tájékoztatás, releváns információk a témában érintett tapasztalati szakértőtől
 • Specifikus tanulási zavarok, diszkalkulia (számolási zavar)
 • Szempontrendszer a felismeréshez
 • Gyógypedagógiai állapotmegismerés a diszkalkulia (számolási zavar) esetében
 • Terápiareleváns diagnózis
 • Utak, lehetőségek gyermek- és felnőttkorban
 • Iskolai környezet, differenciálás, felnőtt kor, megküzdési stratégia
 • Terápiaépítés és betekintés módszerspecifikus terápiákba
 • Számolási zavar a mindennapokban
 • Jó gyakorlatok bemutatása, a továbbképzés zárása

A képzés elvégzését igazoló Tanúsítvány kiadásának feltételei:

 1. A képzés óraszámának 90%-án történő részvétel. Megengedett hiányzás 6 óra.
 1. A továbbképzés elvégzésének sikerességéhez egy, a témát érintő, a képzésen résztvevő munkájához kapcsolódó projekt tervezése, szabadon választott korosztály számára.

A projekt - résztvevő által - választható formái:

 • audiovizuális bemutató (min. 5., max. 10 perces videofelvétel vagy más, az oktatókkal előzetesen egyeztetett formájú bemutató) vagy
 • esetismertetés (min. 10.000, max. 20.000 karakter terjedelemben A/4 méretben, Times Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret) vagy
 • módszertani tervezés vagy elemzés (min. 10.000, max. 20.000 karakter terjedelemben A/4 méretben, Times Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret)  

Képzési tematika

A továbbképzés alapítási engedély száma: 477/10/2022; nyilvántartási száma: A/10462/2022

A képzés célcsoportja: képesítéssel rendelkező pedagógusok, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. melléklete tartalmazza.

A képzés oktatói:

Farkasné dr. Gönczi Rita gyógypedagógus, egyetemi adjunktus;

Gazsi-Rajnai Imola tapasztalati szakértő, gyógypedagógus;

Szabó Ottilia szakvizsgázott gyógypedagógus, szaktanácsadó, szakértő, diagnosztikus és terápiás szakember;

dr. Szekeres Ágota gyógypedagógus, pszichológus, egyetemi docens;

Ternai Gabriella gyógypedagógus; logopédus; speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus; szakvizsgázott pedagógiai terapeuta;

 Részvételi díj: 98 000 Ft/fő

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3. (a személyes jelenléti alkalmakkor a Kar által megadott oktatóteremben) és az online órákon MS Teams felületen

Képzés ideje: 2023. 03.18.-05.20-ig az alábbi napokon és időpontokban:

Személyes jelenléti napok: 2023. 03.18., 04.15., 04.22., 04.29., 05.06., 05.20., szombati napokon 9:00-15.00-ig

Online jelenléti napok: 2023. 04.01., 04.14., 04.21., 04.28. pénteki napokon 9:00-15:00-ig

A képzést ajánló kisfilm itt tekinthető meg

Jelentkezési határidő: LEJÁRT!

Jelentkezés feltételei:

Egyetemi és/vagy főiskolai szintű végzettség

Szak: Pedagógusképzés képzési területen (gyógypedagógia, óvodapedagógus, tanító, tanár, konduktor) és/vagy pszichológia alap-vagy mesterképzésben (vagy korábban ennek megfeleltethető főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél)

Szakképzettség: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, logopédus, gyógypedagógia-tanár, gyógypedagógiai terapeuta, konduktor, fejlesztőpedagógus, pszichológus

Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig (40 fő) a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek kizárólag elektronikusan történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

 • egyetemi és/vagy főiskolai szintű óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy logopédus vagy gyógypedagógiai tanár vagy gyógypedagógiai terapeuta vagy konduktor vagy fejlesztőpedagógus vagy pszichológus végzettséget igazoló oklevél másolata
 • kitöltött számlakérő nyilatkozat.

Jelentkezési lap és a hozzá tartozó mellékletek beérkezési határideje: 2023. 03. 06.  
A jelentkezési lapot és annak mellékleteit kérjük, kizárólag elektronikusan
szíveskedjenek megküldeni, ill. a képzéssel kapcsolatos kérdéseiket is ide várjuk
e-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu

Figyelem!

Jelen akkreditált pedagógus-továbbképzés eredményes elvégzése esetén beszámítható az ELTE BGGYK gyógypedagógus-szakvizsga képzésébe, amennyiben a jelentkező a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása” modult választja!

49/2016. (11.30.) ELTE BGGYK Kari Tanács határozata alapján az a hallgató, aki gyógypedagógia alapvégzettsége (vagy ezzel egyenértékű korábbi főiskolai végzettsége) mellett a gyógypedagógus-szakvizsga képzés megkezdését megelőző 5 naptári éven belül, illetve a gyógypedagógus-szakvizsga képzéssel párhuzamosan a szakvizsga abszolutóriumának megszerzését megelőzően az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon legalább 120 óra időtartamban részt vett pedagógus-továbbképzésben, függetlenül attól, hogy a 120 órát egy vagy több képzés óraszámának összeszámításával szerezte meg és a gyógypedagógus-szakvizsga keretében a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása” modult választja, a „gyógypedagógiai szakismeret és gyakorlat megújítása”modulhoz tartozó tanegységek követelményeinek teljesítése alól felmentést kap.