Útra fel! Program

2018.09.25.
Útra fel! Program
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársai együttműködésben A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvánnyal kétéves kutatás-fejlesztési programot indítanak azzal a céllal, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók munkaerő-piaci boldogulását az egész életutat támogató pályaorientáció eszközeivel segítsék.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Útra fel! Program egy helyzetértékelő, participatív megközelítésű kutatásra építve kíván képzési tartalmakat fejleszteni az alapképzésben tanuló gyógypedagógusok, valamint a továbbképzéseken résztvevő szakemberek számára.

Az Útra fel! program középpontjában az önrendelkező felnőtt élet támogatása áll. A kutatás a legfőbb érintetti csoportok bevonásával zajlik, így hallatják hangjukat azok a megváltozott munkaképességű felnőttek, akik igénybe vettek pályaorientációs szolgáltatásokat, szakemberek, akik gyakorlati munkájuk során dolgoznak ezekben a szolgáltatásokban, valamint munkáltatók, akik a munkaerő-piaci inkluziót segíthetik.

A fejlesztés, a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény szellemiségét követve, a legsérülékenyebb csoportok igényeire is reagál, így a magas támogatási szükségletű tanulók és támogatóik tapasztalatai is részét képezik a programnak.

Az Útra fel! Program során felhasználásra kerül az a sokszínű tudás, amely hazai és nemzetközi fejlesztésekből már rendelkezésre áll. A munkát Szakmai Műhely segíti, melynek tagjai Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes, Nádas Pál, Dr. Perlusz Andrea, Dr. Papp Gabriella és Dr. Török Réka.

A program munkatársai: Béldi-Betegh Aliz, Csángó Dániel, Cserti-Szauer Csilla, Galambos Katalin, Dr. Katona Vanda, Losoncz Mária, Dr. Maléth Anett, Pásztor Sára, Sándor Anikó, Torontáli Nóra, Tóth Károly.

 

Fotó: pixabay.com