Veszélyhelyzettel kapcsolatos aktuális információk - TH ügyintézés

Veszélyhelyzettel kapcsolatos aktuális információk - TH ügyintézés

A veszélyhelyzetre tekintettel a személyes félfogadás a karon szünetel.
A Tanulmányi Hivatal munkatársai március 20-tól csak e-mailben elérhetőek.

Igazolás kiállítása a felvételiző hallgatók részére

A felvételiző hallgatók részére szükséges igazolásokat - sikeres záróvizsga esetén az oklevél kiállításának folyamatban lételéről és a záróvizsga, valamint a szakdolgozat védési eredményéről - 
a záróvizsgát követően az alábbi napokon tudjuk kiállítani, pecséttel ellátva, scannalve megküldeni azok részére, akik az igényüket a th_kukac_barczi.elte.hu címen jelzik:

2020. június 30.
2020. július 2.
2020. július 7.
2020. július 9.

Az ügyintézés március 20-tól az alábbiak szerint alakul:

 1. A tanulmányi ügyintézők csak és kizárólag e-mailben lesznek elérhetőek, telefonon nem. A felmerülő kérdéseiket a honlapunkon megtalálható e-mail címeken tehetik fel.
   
 2. A kérelmeket (www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Nyomtatványok) szintén elektronikus úton adhatják be. A kérelemtípusok nagy részét megtalálják a Neptunban (Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények). A papír alapú kérvényeket kitöltve, beszkennelve, e-mailben tudják elküldeni a th_kukac_barczi.elte.hu címre.

  A kreditátviteli kérelmek leadásával kapcsolatos tudnivalók:

  A kérelemhez kötelezően csatolandó dokumentumok:
  – indexmásolat (vagy Neptun teljesítés igazolás) – csak a hivatkozott tárgy/ak teljesítését igazoló oldal/ak (kérjük kiemeléssel jelölni)
  hitelesített tárgyleírás (fénymásolatot is elfogadunk)
  – Szabadon választható kreditek beszámítása esetén: a formanyomtatványhoz diplomamásolatot kérünk csatolni

  Benyújtási határidő: a szorgalmi időszak első hetének utolsó napja
  Döntés: legkésőbb a szorgalmi időszak harmadik hetének végéig
  Döntésről értesítés a Neptunban: a döntéstől számított 8 munkanapon belül

  Modulbeszámolási kérelmek  

  Email-ben benyújtható a komaromi.hajnalka_kukac_barczi.elte.hu címre, melynek melléklete tartalmazza a kérelmet valamint a korábbi tanulmányokról az index (régi típusúnál a 6. oldaltól a tárgyteljesítésig, amely jól olvasható legyen, mivel kurzusteljesítés alapján történik a beszámítás) vagy oklevélmelléklet és az oklevél szkennelt példányát. Ha nincs rá lehetőség elektronikusan benyújtani, akkor szeptembertől papír alapon is leadható vagy postai úton megküldhető. A leadásnak határideje nincs, de javasolt a tantervi 2., 3. félév körül benyújtani.

 3. A hallgatói jogviszony-igazolást igénylő hallgatók e-mailben, a th_kukac_barczi.elte.hu címen igényelhetik a kért igazolást. A kitöltendő nyomtatványokat (pl. Árvasági ellátáshoz nyomtatvány) kérjük, hogy postai úton küljék be.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jelen helyzetben a válaszadási idő, és az ügyintézés meghosszabbodhat. Kérjük megértésüket!

Karunk honlapján továbbra is megtalálják a veszélyhelyzettel összefüggő egyetemi és kari tájékoztatásokat (https://barczi.elte.hu/hirek), illetve a hallgatói ügyintézést érintő információkat is (https://barczi.elte.hu/content/veszelyhelyzettel-kapcsolatos-aktualis-informaciok-th-ugyintezes.t.1867), folyamatosan frissítve. Figyelmükbe ajánljuk az ELTE honlapnát is: https://www.elte.hu/gyakorlati-informaciok. Kérjük, hogy napi szinten kísérjék figyelemmel a megjelenő információkat.

A tanulmányi alapú átsorolás - 2020/2021. tanévre elmarad

A 101/2020. (IV.10.) Korm. rendelet 4. § alapján: az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra - tanulmányi alapú átsorolás - a 2020/2021. tanévre nézve nem kerülhet sor. A rendeletben leírtak szerint a tavaszi vizsgaidőszakot követő átsorolás (állami ösztöndíjas képzéséről önköltséges képzésre) elmarad.

Azt a hallgatót, aki a  tavaszi félévben a 12. államilag támogatott félévet használja fel, továbbra is át fogjuk sorolni önköltséges képzésre az őszi félévben. Azok is számítsanak az átsorolásra, akik a képzési idő plusz 2 félévet BA képzésben (8+2), MA képzés esetén (3+2) felhasználták állami ösztöndíjas finanszírozási forma keretében.