Waldorf szakirányú továbbképzés konzultációs rend - 2020-2021/2. félév

Waldorf szakirányú továbbképzés konzultációs rend - 2020-2021/2. félév
A 2021-2022 tavaszi félévet az egyetem 2022. január 31-től kezdődően a JOKT tájékoztatója alapján online oktatással indítja el (attól függetlenül, hogy az órarendben esetlegesen jelenléti oktatás szerepel). Remélhetőleg 3 hét után a képzés újra jelenléti oktatással valósulhat meg, amelyről mindenképpen tájékoztatást adunk a hallgatóknak. Néhány, dékán asszony által kivételes módon engedélyezett kurzus jelenléti oktatásban valósul meg. Ezen kurzusra feljelentkezett hallgatók, személyes Neptun üzenetben kapnak értesítést. 

Waldorf szakirányú továbbképzés felveendő tárgyai - frissítve: folyamatban

A hatályos szabályozók értelmében az oktató szabja meg (például a Neptunban található tárgyleírásban), hogy a tárgy teljesítéséhez (vagy a vizsgára bocsátáshoz) mennyi kötelező jelenlét szükséges. Lesznek jelenléti órák, melyeken szintén meghatározott a megengedett hiányzás mértéke. A szeminárium és gyakorlat típusú tárgyakon részt kell venni – akkor is, ha jelenléti, akkor is, ha online óra. A felsőbb évfolyamokon a külső színtereken szervezett gyakorlatok (intézményi gyakorlatok) zavartalanul folynak, személyes jelenléttel. A Neptun tárgyleírás mellett az oktató Neptun üzenetben, vagy Teams üzenetben vagy az általa használt E-learning (Moodle, Canvas) felületen is közzéteheti a félévi követelményeket. Az oktatók az általuk választott felületen fogják megadni a tananyagokat (többségében Moodle vagy Teams, esetleg Canvas), és tájékoztatni fogják Önöket az adott kurzus esetében a használt felületről.

A tanulástámogatás egyik eszköze lehet, a valós idejű online előadások rögzítése és a hallgatók számára hozzáférés biztosítása. A valós idejű online órák esetében az oktatók nem kötelesek rögzíteni az órát, ez kizárólag az oktató döntésén múlik, hogy él-e a tanulástámogatás ezen lehetőségével. A jelenléti órák esetében az oktató biztosíthat lehetőséget az online bekapcsolódásra, de ezt sem köteles megtenni az oktató. A szeminárium és gyakorlat jellegű kurzusok esetében, ahol interaktivitás van, nem javasolt sem az online sem a hibrid (jelenlétiben tartott, de online bekapcsolódást is lehetővé tevő) jellegű kurzus rögzítése.

Óraütközés esetén (ami a levelező tagozaton kevésbé jellemző, mint a nappalin), az érintett oktatókat értesíteni szükséges, és az oktatók meg tudnak állapodni, hogy hogyan engedélyezik a hiányzást, illetve hogyan biztosítják, hogy a hallgatók hozzáférjenek a tananyagokhoz – ha valóban nem tudnak az óraütközés miatt részt venni minden órán.

A levelező tagozatos órákra hosszú évek óta pénteken és szombaton kerül sor. Így nagyon hasznos lenne, ha a levelezős hallgatók a munkahellyel megállapodást tudnának kötni, hogy munkavégzésük ne akadályozza a tanulást. A jelenléti órák Budapesten lesznek, az online órák már így is nagy segítséget jelentenek a levelező tagozatos hallgatóknak, hiszen lényegesen kevesebbet kell Budapestre utazniuk a tanulmányaik miatt

Akinek a munkavégzése a gyógypedagógus szakmához kapcsolódik, kérelmezhet a regisztrációs hét végéig kivételes tanulmányi rendet, de a HKR-ben megtalálható, hogy ezt milyen esetekben lehet megadni (például krónikus betegség, hozzátartozó ápolása). A kivételes tanulmányi rendhez kurzusonként szükséges megállapodni az oktatóval a teljesítés alternatív módjáról, és ezt a kérelem mellékleteként beküldeni a Tanulmányi Bizottsághoz (részletesen ld. a HKR szabályait). Ahogyan a JOKT tájékoztatója is tartalmazza, oltás hiányában a járványhelyzetre hivatkozva kivételes tanulmányi rend (távolléti oktatás) nem kérhető (kivétel ez alól, ha a hallgató fokozottan veszélyeztetett és orvosilag igazoltan nem oltható).

FONTOS! Kérjük, hogy mindenki kövesse figyelemmel a levelezését. A Neptun-üzenetek a Neptunban megadott elsődleges email-címre érkeznek, a Teams-üzenetek azonban kizárólag a hallgató …@student.elte.hu címére érkeznek meg az Outlook levelezőrendszerbebe, ezért az Outlook levelezést is folyamatosan figyelni szükséges (érdemes letölteni az alkalmazást akár asztali gépre, akár okostelefonra, mert úgy könnyebben észrevehető, hogy Outlook üzenet érkezett). Az Outlook üzenetek ugyanis nem továbbítódnak a Neptunban megadott email-címre. Amennyiben a hallgató a Neptunban is az ELTE-s email címét rögzíti elsődleges címként, úgy minden, a tanulmányaival kapcsolatos levelezés egy helyre fog megérkezni.

További kérdéseikkel forduljanak bátran az oktatókhoz, vagy tanulmányi ügyintézőjükhöz.

Reméljük, hogy a fenti körülmények ellenére mindenki sikeres félév elé néz, az biztos, hogy oktatóink – ahogyan a járvány idején is – mindent megtesznek, hogy Önök a legjobb minőségű képzést kapják továbbra is a Bárczin.

Mindenki együttműködését megköszönve,

Üdvözlettel:

Dr. Márkus Eszter
egyetemi docens
oktatási ügyek dékánhelyettese