Zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés

2023.07.24.
Zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés
A továbbképzés sikeresen elvégzők holisztikus szemléletük és módszerspecifikus képességeik birtokában alkalmassá válnak zeneterápiás munka végzésére valamennyi olyan területen, ahol a pszichikus/szomatikus, illetve egészség/sérült/betegség állapot felderítése, védelme, kompenzálása, korrekciója, újranevelése, rehabilitációja vagy komplex gyógyítása valósul meg az emberi létezés teljes spektrumában különféle életkori és léthelyzetekben. A zeneterápia szakterülete célját és követelményét illetően a mentálhigiéné, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyógypedagógia, a zene és más társművészetekhez illeszkedik. Ugyanakkor ezektől speciális sajátosságaiban különbözik: egyfelől a művészetek és a pedagógia szakterületeihez képest pszichoterápiás irányultságú, másfelől azonban a gyógyító és pszichoterápiás szakmák gyakorlatához viszonyítva művészetmetodikai sajátosságokat tartalmaz.

A képzési idő félévekben: 4 félév

Önköltség: 210 000 Ft/félév

Képzési tájékoztató

Képzés során megszerezhető ismeretek, kompetenciák - 554. old.

Tervezett indulás: 2025. szeptember

A jelentkezés feltételei:

  • Legalább BA szintű óvodapedagógus, tanító, tanár, zenetanár, zeneművész, gyógypedagógus, szociális munkás, pszichológus, orvos vagy egyéb egészségügyi végzettség. Megfelelő zenei tudás esetén egyéb felsőfokú diploma is elfogadható.
  • Minél magasabb zenei előképzettség (minimum VI. zeneiskolai osztály, illetve annak megfelelő szintű zenei tudás és gyakorlat)
  • az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által indított 120 órás saját élményű továbbképzés elvégzése (Személyiségfejlesztés zeneterápiával/Zene-élmény-terápia), mely megfelelő létszámú (18-20 fő) jelentkező esetén félévente/évente indul.
  • Felvételi vizsgán való megfelelés. A felvételi vizsga három különböző témában (ZENE / PSZICHOLÓGIA / HELYZETGYAKORLAT) felállított bizottság előtt párhuzamosan fog történni. 

 

Jelentkezési határidő: -

Az alkalmassági felvételi vizsga időpontja: --

A felvételi alkalmassági vizsga 3 fordulós (a, b és c csoport témaköre szerint)

a) zenei alkalmasság: Hangszerjáték és  éneklés hozott, írásban összefoglalt „műsorral” (háromféle zenei stílust, illetve népzenét reprezentálva), zeneelmélet/zenetörténeti tájékozottság, illetve „ad hoc” zenei feladat  (improvizáció)

A zenei alkalmassági vizsgán gyakorlati (vokális, ill. hangszeres megszólaltatás/blattolás/improvizáció) és elméleti (zeneelmélet, zenetörténet), valamint a kettő kapcsolását (pl. egy adott hangsor/harmónia megszólaltatása, vagy egy közismert zenemű részletének felismerése) célzó feladatok lesznek. Az előzőeken túl a jelentkezők számíthatnak hallás utáni (ritmus/hangköz/harmónia ) felismerési gyakorlatra is. Akinek zenei kísérőre lenne szüksége, kérjük, hogy kollégáját szíveskedjen magával hozni. Zongorát a helyszínen tudunk biztosítani, egyéb, saját hangszerét hozza magával.A vokális, ill. hangszeres megszólaltatás keretében bemutatandó anyagról a jelentkező a felvételire hozzon magával írásban egy listát ("műsor) tájékoztatásul.

b) pszichológiai olvasottság és alkalmasság (szakemberekkel való elbeszélgetés keretében): A beszélgetés témája a jelölt pszichológiai olvasottságának felmérése, valamint a szakterület iránti motiváltságának bemutatása. 

Ajánlott szerzők: C. G. Jung, S. Freud, Atkinson, E. Erikson, E. Berne, E. T. Hall, Satír, Dethlefsen, Dahlke, P. Orban, E.Tolle, Tepperwein, Mérei F. stb. művei

           c) helyzetgyakorlat (rugalmasság, kreativitás felmérése): A fantáziájára és a rugalmasságára lesz a felvételizőnek szüksége, melynek keretében egyszerű hangszerek /egyéb eszközök használatával   megadott érzelem, hangulat ad hoc kifejezésére fogják kérni, valamint improvizációra egyedül vagy partnerrel.

 

Jelentkezés