Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény


 

 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Könyvtára Magyarország egyetlen gyógypedagógiai szakkönyvtára, mely a Karon folyó oktatás és kutatás igényeinek megfelelően gyűjti és bocsátja rendelkezésre a gyógypedagógiai szakirodalmat.
A főiskola jogelőd intézménye, a Gyógypedagógiai Tanítóképző 1900-tól Vácott, majd 1904-től Budapest különböző gyógypedagógiai intézményeiben működött. 1922-től Gyógypedagógiai Tanárképző, majd 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola. Az intézmény 1975-ben vette fel a nemzetközi hírű orvos, gyógypedagógus Bárczi Gusztáv nevét.

A könyvtár története 1942-ig vezethető vissza, amikor a főiskola az Alkotás utcai épületben kapott helyet. Itt jött létre a 3600 kötetes Központi Könyvtár, mely 1956-ra, a Bethlen Gábor téri épületbe költözés idejére már 10.990 kötetből állt. Az ezt követő 44 év a mai könyvtári állomány kialakulásában meghatározó szerepet töltött be. A könyvtárgépesítés meghatározó időpontja 1993 volt, ekkor került sor egy korszerű számítógépes rendszer kialakítására. Könyvtárunk lett a Voyager szoftver első hazai referenciahelye. A 2000-es év nagy változásokat hozott. Január elsejétől a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola az Eötvös Loránd Tudományegyetem kara, könyvtára pedig az egyetem könyvtári hálózatának tagja lett. A Kar a patinás Bethlen Gábor téri épületből az év második felében költözött az Ecseri út 3. szám alá.

2009-ben megalakult az Egyetemi Könyvtári Szolgálat (EKSZ), melynek tagjai feladataikat együttesen, egymással együttműködve látják el. Az EKSZ tagkönyvtáraként küldetésünket és jövőképünket a többi tagkönyvtárral közösen, az EKSZ egészére vonatkoztatva fogalmaztuk meg. Szolgáltatásaink színvonalának megőrzésére és fejlesztésére az EKSZ tagkönyvtáraival közös minőségirányítási rendszert vezettünk be.

2014. szeptember 1-től a Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény a könyvtárhoz került, amellyel a könyvtár neve ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar - Kari Könyvtár és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény lett.
A mai kor követelményeinek megfelelően kialakított könyvtár jelenleg több mint 80.000 dokumentummal, 70 férőhelyes olvasóteremmel, szabadpolcos állománnyal és 17 számítógéppel áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A látássérült olvasók információhoz jutását segíti a speciális igényeiknek megfelelő „beszélő számítógép”, valamint az olvasóteremben elhelyezett olvasó televízió.

Munkatársaink

Bergmann Krisztina
könyvtárigazgató
bergmann.krisztina_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5538

Németh Anna
könyvtáros
nemeth.anna_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5564
Sot Ferenc
könyvtáros
sot.ferenc_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5505
Rözge Regős
segédkönyvtáros
rozge.regos_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5564
Számadó Zsuzsanna
könyvtáros
szamado.zsuzsanna_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5505
Geréné Várkonyi Mária
könyvtáros
varkonyi.maria_KUKAC_barczi.elte.hu
+36/1/358-5540