Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény

A Kar Gyógypedagógia-történeti Gyűjteménye kutatáshoz nyilvános és időszakosan kiállítást szervező gyűjtemény, szervezetileg a Könyvtárhoz csatlakozik. Létesítésének gondolatát már Bárczi Gusztáv megfogalmazta 1944-ben, alapítására 1965-ben került sor. Feladata: a gyógypedagógia múltjának feltárásához és megőrzéséhez dokumentumok gyűjtése, feldolgozása és közreadása. Gyűjtőköre: minden gyógypedagógia történeti relikvia, könyvek, levelek, kéziratok, személyes tárgyak, oktatási-kutatási eszközök, katalógusok, fotók, tablók, meghívók, bélyegek, érmék, diplomák stb. Szolgáltatásai: kutatáshoz adatgyűjtési, oktatáshoz szemléltetési lehetőség nyújtása, időszaki kiállítások rendezése. Jelenleg a gyűjtemény anyagának digitális nyilvántartása, feldolgozása folyik.


Gyűjtőköri Szabályzat

Használati Szabályzat

Közlési engedély kérelme

Kölcsönbérleti Szerződés