Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet

Az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetben (ATIVIK) olyan elméleti és gyakorlati tudású szakembereket képzünk, akik kompetenciáiknak megfelelően hatékonyan tudják támogatni azokat a személyeket, akiknél a viselkedés és/vagy a kognitív fejlődés folyamata atipikusnak tekinthető. Intézetünkben négy szakirány oktatási tevékenységét látjuk el: autizmus spektrum pedagógiája, értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, valamint pszichopedagógia. Emellett kutatási tevékenységet is folytatunk.

 

A nappali és a levelező tagozatos BA és MA szintű képzéseinkben, valamint a szakirányú továbbképzésekben fontosnak tartjuk felkészíteni a hallgatókat az érintett emberekkel való együttműködésre, a születéstől egészen az időskorig. Hangsúlyozzuk a korszerű ismeretek és az evidencia alapú, ugyanakkor individualizált gyakorlat, a komprehenzív megközelítés fontosságát. Aktív kapcsolatot tartunk fenn a gyakorlati képzést biztosító intézményekkel, igyekszünk reagálni a gyakorlatban, a munkaerőpiacon felmerülő kérdésekre, igényekre. Hallgatóink megismerik a gyógypedagógusi kompetenciákat, azok határait, valamint a társszakmákkal való együttműködés lehetséges megoldásait.

 

Oktatóként fontosnak tartjuk a felsőoktatási módszertani tudásunk továbbfejlesztését, így többen digitális tananyagot dolgoztunk ki a kurzusainkhoz. A tanítás során törekszünk a hallgatók számára egyéni odafigyelést, az érdeklődésük figyelembevételét biztosítani, ami segítheti az Intézetben folyó projektekbe, kutatásokba való bekapcsolódásukat,  és a későbbi munkavállalásukat is.

Élénk kapcsolatot ápolunk minden szakirányunkon érdekvédelmi és társszakmai szervezetekkel. Rendszeresen részt veszünk Erasmus+ mobilitás projektekben, támogatjuk a hallgatók külföldi résztanulmányait, szakmai gyakorlatát is. Számos informális szakmai kapcsolattal rendelkezünk, amelyek alapjai lehetnek kutatási és oktatási együttműködéseknek.