Beszámoló a 4. KÉK nemzetközi szakmai konferenciáról

2024.06.10.
Beszámoló a 4. KÉK nemzetközi szakmai konferenciáról
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a Könnyen érthető kommunikáció - Könnyen érthető élet honlap műhelye 2024. június 7-én, 4. alkalommal valósította meg közösen a Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés című nemzetközi szakmai konferenciát, melynek megnyitóját Dr. habil. Papp Gabriella dékán asszony tartotta.

Dékán asszony a köszöntőjében hangsúlyozta a könnyen érthető kommunikáció szakmai fejlődésének jelentőségét, és fontosnak tartja a szakmai diskurzus nemzetközi megjelenését hazánkban. Továbbá felhívta a figyelmet a Kar által megvalósuló gyógypedagógia-tanár mesterképzés során született projekttervek és -termékek délutáni bemutatóira.

A KÉK kommunikáció - KÉK élet honlap tulajdonosa és az ELTE BGGYK egyetemi oktatója, Farkasné dr. Gönczi Rita előadásában bemutatta a nemzetközi és hazai tapasztalatokat és gyakorlatokat a könnyen érthető kommunikáció múzeumi kiállításokon történő alkalmazásáról, a tervezéstől a megvalósításig, a megközelítésétől egészen a kiállítótereken át a múzeumpedagógiai szolgáltatásokig. Röviden ismertette a Magyar Nemzeti Múzeummal történő együttműködést, melynek inkluzív elemei között a könnyen érthető kommunikáció is megjelenik majd. 

A konferencia során Bercse László, Czakó Tibor és Sallai Ilona az ÉFOÉSZ képviseletében bemutatták az Egyesület együttműködését a MOME-val, melyben a művészet eszközeivel dolgoznak az önérvényesítés területén. Murányi-Csider Bianca a Kézenfogva Alapítvány támogatott lakhatási szolgáltatásaiba adott betekintést, ahol több területen is alkalmazzák a könnyen érthető kommunikációt. A komplex szemlélet a lakók életvitelének lehető legszélesebb területére kiterjed így érintve a kapcsolódó szolgáltatásokat, szabadidőt. 

Magyar Ágoston a SZTE doktori kutatásának egyik állomásaként mutatta be az értelmi akadályozott tanulók tankönyveiben megjelenő könnyen érthető kommunikációt nemzetközi példák mentén. A délelőtti előadásokat Doris Prenn zárta, aki a könnyen érthető kommunikáció múzeumi és kiállítói megvalósításának tapasztalatait mutatta be. 

Az előadások vázlata elérhető a Könnyen érthető honlapon.

A konferencia további részében a gyógypedagógia-tanár mesterképzés hallgatói mutatták be 8 előadáson keresztül az egyenlő esélyű hozzáféréssel kapcsolatos projektjeiket. A megismert projektek többek között az egyetemes tervezéssel, az ADHD-val, a könnyen érthető kommunikációval, a látássérült és a siket személyek egyenlő esélyű hozzáférését dolgozta fel különböző, igen kreatív formákban. A projektek felkészítő szakemberei az ELTE BGGYK gyógypedagógia-tanár mesterképzés oktatói voltak. Külön köszönet Bercse László, Büki Péter, Czakó Tibor, Földesi Erzsébet, Németh Orsolya, Oravecz Lizanka, Plaszkó-Pető Zsolt, Sallai Ilona külső oktatóknak, tapasztalati szakértőknek, akik egyéni konzultációkkal támogatták a projektcsoportok felkészülését.

A könnyen érthető konferencia előadásai az év végén jelennek meg egy tanulmánykötetben, ahol az olvasók megismerkedhetnek a nyolc sikeres projekttervvel és projekttermékkel. 

A konferenciára 187 fő regisztrált, a konferencia előadásainak tartalmairól szóló kvízjátékra 26 válasz érkezett, melyből 14 jó választ adva 3 fő került kisorsolásra és kapják meg a szervezők által összeállított ajándékcsomagot. A konferencia során és azt követően a résztvevők visszajelzései alapján a konferencia szervezése jól megfelelt, és a javaslatok alapján több hangsúlyt kap a hír terjesztése. A könnyen érthető kommunikációról szóló egységben a szakmaelmélet és gyakorlat egyaránt hangsúlyosan hasznos volt a kvízkérdések és a kiküldött elégedettségi kérdőív válaszai alapján. 

“A Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés Nemzetközi Szakmai Konferencia rendkívüli jelentőséggel bír, hiszen középpontjában a kommunikáció akadálymentesítése és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása áll. Ez a konferencia egyedülálló platformot kínál a szakemberek számára, hogy bemutassák legújabb kutatásaikat, megosszák bevált gyakorlataikat és innovatív megoldásaikat a könnyen érthető kommunikáció területén. Az esemény célja, hogy előmozdítsa a társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget, lehetővé téve mindenki számára az információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, függetlenül bármilyen korlátozó tényezőtől. Ezáltal a konferencia hozzájárul a befogadóbb és igazságosabb társadalom kialakításához, ahol minden egyén számára biztosított a kommunikáció és részvétel lehetősége.” 

A konferencia résztvevői az előadások és a szöveges visszajelzések kapcsán úgy érezték, hogy a konferencia későbbi együttműködések táptalaja lehet, illetve egy közös műhellyé alakul: "Motiváló volt látni, hogy mennyi helyen helyt kapott ma már a KÉK. Mindemellett örültem, hogy volt előadó, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez nem egyenlő az egyszerű kommunikációval, ez külön emelte az értékét." 

Az ELTE BGGYK gyógypedagógia-tanár mesterképzés hallgatóinak előadásaival kapcsolatosan pozitív visszajelzések érkeztek. "Sokszínű, nagyon tartalmas előadásokat láttunk, a gyakorlatban jól hasznosítható ötleteket ismerhettünk meg. Örülök, hogy részese lehettem a programnak."

Köszönjük Várnai Eszter és Svastics Carmen kari kollégák, illetve Miriszlay Anita és Zsemlyán Eszter gyógypedagógia-tanár mesterképzés hallgatóinak támogatását az online konferencia lebonyolításában!

 Jövőre találkozunk a Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés 5. nemzetközi szakmai konferenciáján!

4. Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés

4. Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű hozzáférés

0

/

0

0

/

0