Mesterházi Zsuzsanna

Az ELTE professor emeritusa, a gyógypedagógia nemzetközileg is széles körben ismert, iskolateremtő tanára és kutatója. Főigazgatóként ő irányította az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának jogelőd intézményét, majd a 2000-ben bekövetkezett integrációt követően a kar első vezetőjeként sokat tett azért, hogy a gyógypedagógia, a gyógypedagógus-képzés és a gyógypedagógiai kar elnyerje méltó rangját és helyét az ország vezető tudományegyetemének sokszínű képzési és kutatási portfóliójában. Tevékenyen vett részt szaktudománya mindhárom képzési ciklusra kiterjedő, teljes körű képzési spektrumának létrehozásában, először az egyetemi képzés, majd a mesterszak elindításában, később kidolgozta és vezette az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában létrejött Gyógypedagógia programot. 

 

VIktor Lechta

A szlovákiai logopédus-képzés megteremtője, a pozsonyi orvostudományi egyetem klinikai logopédus-képzésének létrehozója, a szlovák gyógypedagógiai társaság alelnöke. Pályafutása során vendégprofesszora volt a budapesti, a müncheni, a bécsi, a krakkói és a prágai egyetemnek. 2006-tól a Nagyszombati Egyetem neveléstudományi tanszékének professzora. Kutatási területei között az atipikus nonverbális viselkedés, a kommunikációs képességek zavarainak diagnosztikája, a beszédzavarok integratív terápiája, az inkluzív nevelés elmélete és gyakorlati megvalósításának feltételrendszere szerepelt. Egyetemista korától kezdve szoros kapcsolatot ápolt a magyar gyógypedagógiával.

 

 

 

Ferdinand Klein

A Ludwigsburg-Tübingen Egyetem professor emeritusa, az ELTE honoris causa doktora és professzora. A német nyelvű gyógypedagógia egyik legnevesebb képviselője, annak a háború utáni nagy tudósgenerációnak tagja, akik az elméletalkotás terén jelentősen hozzájárultak a modern gyógypedagógia metodológiai bázisának létrehozásához, átfogó alapkutatásainak elvégzéséhez, első teoretikus paradigmáinak körvonalazásához. Emellett számos gyakorlati területen (például a súlyosan-halmozottan akadályozottak pedagógiai ellátásának kialakítása) úttörő rendszerépítő tevékenységet fejtett ki. A német nyelvű szakirodalom egyik legtöbbet hivatkozott szerzője. Egyetemi tanári karrierjét több, ma már a legrangosabb iskolák között számon tartott gyógypedagógus-képzés megszervezése és kialakítása fémjelzi.