ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság és tagjai

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság és tagjai

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság és tagjai

Az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság   részletes feladat- és hatáskörét az ELTE Esélyegyenlőségi Terve rögzíti.

Az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság minden tagja felelősséggel képviseli saját karát, illetve az általa képviselt testületet, ami annyit jelent, hogy tájékozott, naprakész információkkal tud szolgálni az esélyegyenlőségi munkáról, rendezvényekről, esetleges problémákról, valamint az Esélyegyenlőségi Bizottság minden egyes ülésén jelen van.

A 2019-től, az új Esélyegyenlőségi Terv elfogadásától az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság összetétele a következőképpen alakul:
– az ELTE minden kari jogosultsággal rendelkező szervezeti egységének képviselője, azaz 10 kari képviselő, akiket az adott Kar Dékánja (igazgatója) jelölti ki,
– a Közalkalmazotti Tanács és a Szakszervezet egy közös delegáltja,
– a Kollégiumok képviselője,
– az ELTE fogyatékosügyi koordinátora,
– az EHÖK képviselője (az EHÖK esélyegyenlőségi referense),
– az EDÖK által delegált tag,– az ELTE központi hivatalainak a képviselője.


Az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottságának létszáma: 16 fő. 
Az Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke a tagok javaslata alapján a rektor által a tagok közül a felkért személyt.

A BIZOTTSÁG ELNÖKE

Gál-Esztegár Zádor (Szolgáltatási Igazgatóság) gal-esztegar.zador@kancellaria.elte.hu

A BIZOTTSÁG TAGJAI

Karunk képviseletében:


Loványi Eszter (BGGyK) - Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet, Hallássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja szakcsoport
e-mail: eszter.lovanyi@barczi.elte.hu

További bizottsági tagok:
Baranyai Gábort (SEK)
Hoffman István (ÁJK)
Hlédik Erika (GTI)
Kardos Dorottya (EDÖK)
Kovács Krisztina (SHÜTI)
Kövér-Van Til Ágnes (TáTK)
Kugler Nóra (BTK)
Németh Csilla (EHÖK)
Nikovits Tibor (IK)
Solymosi Katalin (PPK)
Svraka Tamásné (TÓK)
Török Gabriella (TTK)
Zavaczki Csilla (KT + Szakszervezet)