Gordosné Szabó Anna-díj

Gordosné Szabó Anna-díj
A díjat Gordosné Dr. Szabó Anna, gyógypedagógus, a neveléstudomány kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Gyógypedagógiai Szemle nagytekintélyű alapító főszerkesztője emlékének méltó megörökítésére alapította a kar.

Célja, hogy elismerje a Kar gyakorlati képzésében huzamosan és kiemelkedő módon résztvevő személyek munkáját. A díj jelenlegi és volt gyakorlatvezetőknek, a gyakorlati képzésben résztvevő személyeknek ítélhető oda, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják/gazdagították. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, valamint egy műalkotást kap, melyet fogyatékossággal élő kortárs művész készített. A díjra jelölni a gyakorlati képzésért felelős dékán-helyettes felhívását követően van lehetőség, mely felhívás tartalmazza az adott évre vonatkozó javaslattételi határidőt. 

A díjról részletesebben a Gordosné Szabó Anna-díj alapító okiratából tájékozódhat. 

Gordosné Dr. Szabó Anna életrajza

1928. július 7-én született Debrecenben, tanítócsalád második gyermekeként. Elemi iskoláit szülei keze alatt Bodán végezte, a felsőbb osztályokat és a középiskolát pedig Hajdúböszörményben és Nagyváradon, ahová a család éppen a jobb tanulási lehetőségek miatt költözött. Eredetileg orvos akart lenni, végül azonban szülei hivatását követte: 1947-ben népiskolai tanítóként végzett Debrecenben, a Református Egyház Dóczy Tanítóképző Intézetében. Itt ismerte fel az utolsó évfolyamon tanult gyógypedagógia tantárgy alapján, hogy gyógypedagógus szeretne lenni.

Gyógypedagógiai tanári oklevelét 1950-ben szerezte meg Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán, ahol a "Bárczi-generáció" tagjai tanították őt. Közülük Bárczi Gusztáv mellett Vértes O. Józsefet emelte ki a megemlékezésen is felidézett interjúban. Bárczi marasztalta őt a főiskolán, így került sor arra, hogy megkezdje csaknem töretlen, 60 éves főiskola pályafutását. 1950-52 között a főiskolán dolgozott oktatásszervezőként, megszervezte és vezette a Tanulmányi Osztályt, kiépítette a kor elvárásainak megfelelő főiskolai adminisztrációt. Amikor rövid időre elhagyta a főiskolát, akkor is annak ügyeivel foglalkozott: 1952-tõl két éven keresztül a Közoktatásügyi Minisztérium Pedagógusképző Osztályán főelőadóként a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola összekötő ügyintézője volt – saját szavai szerint – nagy lelkesedéssel. E rövid kitérő után, 1954-ben aspiráns lett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán Bárczi Gusztáv mellett, ettől kezdve élete végéig szorosan kötődött a Főiskolához és jogutód intézményéhez.

A "Bárczi-tanítványok" generációjával együtt építette fel egy új korszak gyógypedagógiáját az 50-es és 90-es évek között. 1956-ban kezdett oktatni főiskolai adjunktusként, 1962-ben főiskolai docensi, 1970-ben főiskolai tanári kinevezést kapott. Oktatói tevékenységén kívül sokrétű vezetői feladatot is ellátott: 1955–1968 között főigazgató-helyettes, 1963-tól 1992-ig az Általános Gyógypedagógia Tanszék vezetője, 1980–1988 között a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója volt.

Kandidátusi értekezését "Fejezetek a gyógypedagógia történetéből" címmel 1961-ben fejezte be, és nyerte el vele tudományos fokozatát. Tudománytörténeti érdeklődése és kutatói gyakorlata következtében 1965-től a Gyógypedagógia-történeti Múzeum vezetője, majd haláláig tanácsadója volt. Szívén viselte a gyógypedagógus-képzés minőségének fejlesztését, több képzési terv kidolgozásában is tevékenyen részt vett. A magyar gyógypedagógia jubileumára történelmi hűséggel, eredeti dokumentumok alapján foglalta össze a magyar gyógypedagógus-képzés történetét.

Gordosné dr. Szabó Anna általános szakmai elismertségét a tanítványi generációk sorának személyes kötődésén túl tekintélyes szakmai felkérésekkel és hivatalos díjakkal, kitüntetésekkel is többször kifejezték. A gyógypedagógia elméletének megújítójaként 1995-ben ő lett az MTA Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának első elnöke, majd az 1997-ben megjelent Pedagógiai Lexikon egyik gyógypedagógiai szerkesztője. Alapító tagja volt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, valamint haláláig alapító-főszerkesztője a Gyógypedagógiai Szemlének. Tevékenységét számos díjjal ismerték el, többek között: Bárczi Gusztáv Emlékérem (1978); Apáczai-díj (1985); a Magyar Felsőoktatásért díj (1992); Eötvös-díj (2000); a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (2003).

Szerteágazó és mintegy hat évtizedes szakmai munkássága során múltat és jelent adott a gyógypedagógiának és az egységes gyógypedagógiai szemlélet híveként sokat tett azért, hogy összetartsa annak szakmai közösségét. Szemléletbeli öröksége a ma gyógypedagógusainak is szellemi hazául szolgál.

forrás: Gyógypedagógiai Szemle 2013/1; http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?menu_id=102&jid=42&jaid=616


Eddigi díjazottak

 

Díjazottak 2015

Angyalné Várszegi Éda Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 
Dávid Csilla Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IV. kerület Tagintézménye
Hencz Edit Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIX. kerületi Tagintézménye
Kissné Haffner Éva Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központ
Kovácsné Szűcs Klára Mozgásjavító Általános Iskola EGYMI és Kollégium
Leiner Károly Szivárvány Baptista Gimnázium, Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
Molnár Csilla Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma
Radicsné Szerencsés Terézia Posztumusz díj
Stolc Edina Autizmus Alapítvány


Díjazottak 2016

Bertók Csilla Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye
Boross Margit Mozgásjavító Általános Iskola EGYMI és Kollégium
Kisné Ricsóy Márta Vadaskert Alapítvány
Kovács József István Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
Majoros Katalin Vakok Óvodája, Általános Iskolája
Nagyné Heidenwolf Erzsébet Duráczky EGYMI és Kollégium 
Paveszka Dóra Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola
Szabó Borbála Prizma Általános Iskola

Díjazottak 2017

Bihari Mónika Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi Tagintézménye
Csongorné Rézsó Eszter Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Gáll Edina Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat V. Kerületi Tagintézménye
Gáspár Ágota ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Holcsikné Abai Éva Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona
Lukácsné Kovács Katalin Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Szénási Katalin Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola
Tarné Sebő Zsuzsanna Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium