Határidők 2022-2023. tanév 2. félév

Határidők 2022-2023. tanév 2. félév

Határidők:

Időpont:

Megjegyzés:

Neptun határidők:

 

 

Regisztrációs időszak vége (Neptunba):

2023. február 19. 20 óra

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Előzetes kurzusfelvétel 2022-2023/2:

2022. december 18. 17.00 –
2023. február 10. 16.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Rangsorolásos kurzusfelvétel 2022-2023/2:

2023. február 10. 20.00 -
2023. február 16. 17.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Versenyjelentkezés 2022-2023/2:

2023. február 17. 17.00 -
2023. március 3. 16.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Tanítási szünet és egyéb időpontok:    
Tavaszi szünet: 2023. február 20-25.   
Ünnepnapok, pihenőnapok és rendkívüli munkanapok: 2023. március 15. (szerda)
Nemzeti ünnep
ld. Tanév rendje
2023. április 7. (péntek) Nagypéntek
2023. április 10. (hétfő)
Húsvét
2023. május 1. (hétfő)
Munka ünnepe
2023. május 29. (hétfő)
Pünkösd
Pázmány-nap (tanítási szünet - nappali tagozat): 2023. május 12. (péntek)  

Tanulmányi rend, határidők:

 

 

Tavaszi regisztrációs időszak: 2023. február 19-ig. Neptunban

Szorgalmi időszak:

2023. február 20. –
2023. május 27. (14 hét)

 

A félév első tanítási napja: 2023. február 27.  

Szakirány-választási tájékoztató (tanítás nélküli munkanap az I. évfolyam nappali és levelező tagozat számára, a II-III-IV. évfolyamnak az oktatás órarend szerint folyik):

2023. március 17. (péntek)
1200 - 1700 óra között

A felületet illetően a honlapon adunk tájékoztatást

Szakirány-választás: A jelentkezés határideje Neptun felületen:

2023. március 18 (szombat) -
2023. március 28. (kedd)
2359 óráig

Neptunban

Modulválasztás a Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzésben:

2023. március 16-ig

 

Őszi terepgyakorlatra jelentkezési határidő: 2023. április 10-ig. Elektronikus úton
Őszi terepgyakorlati részvétel esetlegesen visszavonható: 2023. június utolsó hete  
Tavaszi terepgyakorlat 1. turnus: 2023. február 20. –
2023. április 6.
 

Tavaszi terepgyakorlat 2. turnus:

2023. április 11. –
2023. május 26.

 

Önköltségi díj teljesítésének határideje:

2023. március 15.

A kiírt díj "teljesített" státuszú kell legyen!

Szakdolgozat leadási határidő BA/MA (gyp. terápia spec.) képzés:

2023. március 1. 20 óra

Neptun feltöltés

Szakdolgozat leadási határidő ISZCSK képzés: 2023. május 22. Neptun feltöltés

Utólagos szakdolgozat leadási határidő konzulens engedélyével (BA/MA (gyp. terápia spec.) képzés):

2023. március 16. 20 óra

SZMSZ 296/B §. (5)
3.500.- térítési díj fizetésével, leadási határidő hosszabbítási kérelemmel

Portfólió leadási határidő: 
MA (gyógypedagógia-tanár) képzés:
2023. május 27.

Feltöltés Neptunba

Portfólió leadási határidő: Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés: 2023. április 30. Feltöltés Neptunba
Portfólió feltöltése szakir. továbbképzések: logopédia és a szegedi autizmus spektrum pedagógiája: portfólió tájékoztató szerint Feltöltés Neptunba

Záróvizsgára való jelentkezés:

2023. március 1. 20 óra

Neptunon keresztül

Szakdolgozat védés BA/MA (gyógypedagógia-tanár) képzésen:

2023. április 11. –
2023. május 19. között

 

Portfólió védés MA (gyógypedagógia-tanár) képzés: védés a záróvizsgán történik  

Portfólió védés Gyógypedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés:

védés a záróvizsgán történik

 

Portfólió védés ISZCSK képzés: védés a záróvizsgán történik  

Megajánlott jegy elfogadása hallgató által:

2023. április 1. –
2023. június 11. 18:00 óráig Neptunban
Őszi félévben november 1-től, tavaszi félévben április 1-től a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (vasárnap)

Vizsgaidőszak záróvizsgára jelentkezett hallgatók esetén:

2023. május 30-tól –
2023. június 9-ig

 

Vizsgaidőszak nappali és levelező BA/MA, szakirányú továbbképzések:

2023. május 30-tól –
2023. július 15-ig

 

Utóvizsga-időszak: 2023. július 10-től –
2023. július 15-ig
 

Záróvizsga időszak:

2023. június 19. –
2023. június 30.

 

Oklevélátadó-ünnepély a júniusban záróvizsgázottak részére:

BA nappali, MA képzés:
2023. július 17. (hétfő) 11 óra
 

BA levelező, szakirányú továbbkékpzések:
2023. július 17. (hétfő) 14 óra

Helyszín: Gömb Aula

Cím: 1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A

Tanulmányi ügyek határideje:

 

 

Hallgatói jogviszony kiadása az tavaszi félévre:

2023. február 20-tól

 

Utólagos kurzusfelvétel nem látogatás köteles kurzus esetén (előadás, szigorlat) és utólagos kurzusfelvétel oktatói engedéllyel látogatás köteles kurzus esetén (szem., gyak.)

2023. március 12. 16 óra

SZMSZ 62/A. §.

Kurzusfelvételi időszakot követő első hét végéig térítési díjjal 3500.-/kurzus
Neptunban leadható kérelemmel

Vizsgakurzus kérelmek leadási határideje:

2023. február 19.
(2023. febr. 20-25. között térítési díj ellenében határidőn túl még befogadható)

SZMSZ 292. §. (2) 
Reg. időszak vége.

Nyomtatvány:
www.barczi.elte.hu / Tanulmányi Hivatal / Nyomtatványok

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban.

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges Neptunban.)

2022-2023. tanév 1. félév végén:
2023. február 11.-től
2023. február 18. 17 óráig

2022-2023. tanév 2. félév végén:
2023. július 15-től
2023. július 22. 17 óráig

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 65. §. (6)Vizsgaidőszakot követő 7 napon belül Neptunban

Kreditátviteli kérelmek leadása a Kari Kreditátviteli Albizottság felé 2 alkalommal:

1. alkalom, kérelem beadás határideje:
2023. február 24. (péntek) 2359
Döntésről értesítés (legkésőbb): 2023. március 18-ig.


2. alkalom, kérelem beadás határideje: 2023. április 14. (péntek) 2359
Döntésről értesítés (legkésőbb): 2023. május 6-ig.

Lásd: Kari Kreditátviteli Albizottság Ügyrendje


Mindkét alkalommal a kérelmek beadási és döntési határideje módosult a KAB Ügyrendjében megadotthoz képest, mivel a tavaszi szünet a félév elejére került.

Kivételes tanulmányi rend: 2023. március 3.

SZMSZ 74. §.
Kurzusfelvételi időszak utolsó napja

Neptunban leadható kérelem

Tanulmányi alapú átsorolás alóli mentesség kérése:

2023. június 30.

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 132. §: (8) „tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig”

Neptun kérelem:
Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpont alatt

Dékáni méltányossági kérelmek leadási határideje típus szerint:

 

 

 - önköltség csökkentésére vonatkozó kérelem

2023. február 28. 16 óráig

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 310. §. (3)
A kérelem a Neptunban érhető el (Pénzügyek / Befizetés menüpont alatt az érintett pénzügyi tételt kiválasztva érhető el)

- fizetési határidő módosítására,
-részletfizetésre vonatkozó kérelem

2023. február 28.  16 óráig

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 310. §. (3)
A kérelem a Neptunban érhető el (Pénzügyek / Befizetés menüpont alatt az érintett pénzügyi tételt kiválasztva érhető el)

- 7x-i vizsgaalkalmat és 3x-i kurzusfelvételt meghaladó méltányossági kérelem

2023. március 3.  16 óráig

SZMSZ 298. §. (2)
Kurzusfelvételi időszak utolsó napja

- egyéb méltányossági kérelmek:

folyamatos

Neptun kérelem:
Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpont alatt

SZMSZ és a KKB ügyrend megtalálható: www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Szabályzatok