Határidők 2023-2024. tanév 1. félév

Határidők 2023-2024. tanév 1. félév

 

Határidők:

Időpont:

Megjegyzés:

Neptun határidő:

 

 

Regisztrációs időszak vége (Neptunba):

2023. szeptember 10. 20 óra

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Előzetes kurzusfelvétel 2023-2024/1:

2023. május 28. 17.00 –
2023. szeptember 1. 16.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Rangsorolásos kurzusfelvétel 2023-2024/1:

2023. szeptember 1. 20.00 -
2023. szeptember 7. 17.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Versenyjelentkezés 2023-2024/1:

2023. szeptember 8. 17.00 -
2023. szeptember 15. 16.00

ld: qter.elte.hu / Dokumentumok / Tanügyi időrend

Tanítási szünet és egyéb időpontok:    
Őszi szünet: 2023. október 30. - november 3. (hétfő-szombat)  
Ünnepnapok, pihenőnapok és rendkívüli munkanapok: 2023. október 23. (hétfő) Nemzeti ünnep - pihenőnap
2023. november 1. (szerda)  Mindenszentek - pihenőnap
2023. december 23. -
2024. január 2.
ELTE zárás
Magyar Tudomány Ünnepe (9. Fogyatékosságtudományi konf.): 2023. november 23. (csütörtök)  
Gyakorlatvezetői fórum: 2023. október 17. (kedd)  
Kari TDK Konferencia: 2023. október 25. (szerda)   
Konferencia Göncz Árpádné tiszteletére: 2023. november 24. (péntek)  
Pszichopedagógia konferencia: 2023. december 7. (csütörtök)  
Nyílt napok:    
A 2024 februárjában induló mesterképzések (gyógypedagógia-tanár MA): 2023. október 26. (csütörtök) 17.00 élő online
Nyílt hét (felvételi információkkal és hospitálási lehetőségekkel a gyp-képzés iránt érdeklődőknek): 2023. november 6-10.  
A 2024 szeptemberében induló alapképzés
(gyógypedagógia BA):
2024. január 25. (csütörtök) 10.00 órától személyes jelenléttel és online bekapcsolódási lehetőséggel
A 2024 szeptemberében induló mesterképzések (gyógypedagógia és logopédia MA): 2024. január 26. (péntek) 15.30 élő online

Tanulmányi rend, határidők:

 

 

Őszi regisztrációs időszak: 2023. szeptember 10. 20.00-ig Neptunban

Szorgalmi időszak:

2023. szeptember 11. –
2023. december 16.

 

Tavaszi regisztrációs időszak:

2024. február 11-ig (vasárnap)

 

Tavaszi szorgalmi időszak első tanítása napja:

2024. február 12. (hétfő)

 

Tavaszi terepgyakorlatra jelentkezési határidő:

2023. október 25. –
2023. november 10.

Elektronikus úton   itt

A terepgyakorlaton való részvétel lehetséges visszavonásának – szakcsoportoknál történő – bejelentése: 2024. január 29 –
2024. február 3.
 
Őszi terepgyakorlat 1. turnus: 2023. szeptember 11 –
2023. október 27.
 

Őszi terepgyakorlat 2. turnus:

2023. október 30 -
2023. december 15.

 

Önköltségi díj befizetési határideje:

2023. október 15.

A kiírt önköltség teljesítésének határideje (nem az utalásé!)

Szakdolgozati témaválasztás az alapképzésben nappali/levelező tagozatán az 5. tantervi félévét kezdő hallgatók; a modulbeszámítást kérő 3. tantervi félévét kezdő levelező tagozatos hallgatók; mesterképzésben a 3 féléves képzésben az 1., a 4 féléves képzésben a 2. tantervi féléves hallgatók részére:

2023. november 22-ig 20 óra

Online Neptunban történik

Szakdolgozat leadási határidő BA/MA képzés:

2023. november 2. 20 óra

Neptun feltöltés

Utólagos szakdolgozat leadási határidő konzulens engedélyével (BA/MA képzés):

2023. november 16. 20 óra

SZMSZ 296/B §. (5)
3.500.- szolgáltatási díj fizetésével, leadási határidő hosszabbítási kérelemmel

Portfólió leadási határidő szakirányú továbbképzésben: A portfólió leadási határidejét a
szakra vonatkozó portfólió útmutató tartalmazza.

 

Záróvizsgára való jelentkezés:

2023. november 2. 20 óra

Neptunon keresztül

Szakdolgozat védés BA/MA képzések:

2023. november 20. –
2023. december 15.

 

Portfólió védés szakirányú továbbképzésben:

A továbbképzés portfólió útmutatója szerint

 

Megajánlott jegy elfogadása hallgató által:

2023. november 1. –
2023. december 31. 18:00 óráig Neptunban
Őszi félévben november 1-től, tavaszi félévben április 1-től a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (vasárnap)

Vizsgaidőszak végzős, záróvizsgára jelentkezett hallgatók esetén :

2023. december 18-tól –
2024. január 12-ig

 

Vizsgaidőszak:

2023. december 18-tól –
2024. február 3-ig

 

Utóvizsga hét: 2024. január 29. - február 3.  

Záróvizsga időszak:

2024. január 22. –
2024. február 2.

 

Oklevélátadó-ünnepély a januárban záróvizsgázottak részére:

2024. február (pontos időpontot később közöljük a honlapon)

 

Tanulmányi ügyek határideje:

 

 

Hallgatói jogviszony kiadása az őszi félévre:

2023. szeptember 11-től

 

Utólagos kurzusfelvétel nem kötelező kurzus esetén (előadás, szigorlat) és utólagos kurzusfelvétel oktatói engedéllyel látogatás köteles kurzus esetén (szem., gyak.)

2023. szeptember 22.

SZMSZ 62/A. §.

Kurzusfelvételi időszakot követő első hét végéig térítési díjjal 3500.-/kurzus

Vizsgakurzus kérelmek leadási határideje:

2023. szeptember 10.
(2023. szeptember 11-15. között térítési díj ellenében határidőn túl befogadható)

SZMSZ 292. §. (2)
Nyomtatvány:
www.barczi.elte.hu / Tanulmányi Hivatal / Nyomtatványok

Kifogás benyújtása, ha a Neptunban rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, illetve, ha a hallgató vizsgát tett, de nem szerepel érdemjegy a Neptunban.

(Csak elektronikus kérvényben lehetséges Neptunban.)
2024. február 10.

SZMSZ 65. §. (6) Vizsgaidőszakot követő 7 napon belül Neptunban

Kreditátviteli kérelmek leadása a Kari Kreditátviteli Albizottság felé 2 alkalommal:

1. alkalom , kérelem beadás határideje:
2023. szeptember 15. (péntek)
Döntésről értesítés (legkésőbb) : 2023. október 6-ig.


2. alkalom , kérelem beadás határideje: 2023. november 6. (hétfő)
Döntésről értesítés (legkésőbb) : 2023. november 29-ig.

1. alkalom, kérelem beadás határideje: kurzusfelvételi időszak vége


2. alkalom, kérelem beadás határideje: őszi szünet utáni első munkanap


ld: www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Szabályzatok / Kari Kreditátviteli Albizottság ügyrendje

Kivételes tanulmányi rend: 2023. szeptember 15.

SZMSZ 74. §.
Kurzusfelvételi időszak utolsó napja

Dékáni méltányossági kérelmek leadási határideje típus szerint:

 

 

 - önköltség összegének mérséklésére vonatkozó kérelem

2023. szeptember 23. 17 óra

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 310. §. (3)A kérelem a Neptunban elérhető el (Pénzügyek / Befizetés menüpont alatt az érintett pénzügyi tételt kiválasztva érhető el)

- fizetési határidő módosítására vonatkozó kérelem, valamint
- részletfizetés iránti kérelem

2023. szeptember 23. 17 óra

Jogvesztő határidő!

SZMSZ 310. §. (3)A kérelem a Neptunban elérhető el (Pénzügyek / Befizetés menüpont alatt az érintett pénzügyi tételt kiválasztva érhető el)

- 7x-i vizsgaalkalmat és 3x-i kurzusfelvételt meghaladó méltányossági kérelem

2023. szeptember 15.

SZMSZ 298. §. (2)
Kurzusfelvételi időszak utolsó napja

- egyéb méltányossági kérelmek:

a vizsgaidőszak utolsó napjáig adható be, a vizsgaidőszakot később leadott kérelmekre a döntés csak a következő tanév elején várható

Neptun kérelem:
Ügyintézés / Kérvények / Kitölthető kérvények menüpont alatt

SZMSZ és a KKB ügyrend megtalálható: www.barczi.elte.hu / Oktatás / Tanulmányi Hivatal / Szabályzatok