Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar – Szenátus által átruházott jogkörben eljáró – döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete. A Tanács döntési hatáskörébe tartoznak a Kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdések; a már megalapított és indított szakon folyó képzés szüneteltetésének, illetve újraindításának engedélyezése; a Kar képzéseire vonatkozó önköltség, költségtérítési, térítési díj, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegének megállapítása; a Kart képviselő szenátusi tag választása; a kari állandó bizottságok, testületek elnökeinek, valamint oktató tagjainak megválasztása; az ELTE-bizottságok kari képviselőinek megválasztása. 

A Kari Tanács Tagjai

Kari Tanács elnöke

Dr. habil. Papp Gabriella, dékán

Intézetigazgatók

Bodorné Dr. Németh Tünde - Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Dr. Könczei György - Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Dr. Mohai Katalin - Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Dr. Szekeres Ágota - Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Dr. Zászkaliczky Péter - Általános Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Igazgatója

dr. Maléth Anett

Kari Tanács választott tagjai

Kármán Bianka Drs
Dr. Kas Bence
Dr. Lénárt Zoltán
Dr. Novák Géza Máté
Dr. habil. Perlusz Andrea
Szekeres Szabolcs

Hallgatói Önkormányzat választott tagjai

Gáspár Noémi
Horváth Sára
Jager Vivien Napsugár
Kerekes Petra
Kollárik Blanka
Monoki Fanni
Vörös Fanni

Póttagok

Balogh Boglárka
Rus Daniella
Végh Bíborka

A Kari Tanács titkára

Losoncz Mária - Dékáni Hivatal (hivatalvezető)