Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

Kari Tanács

A Kari Tanács a Kar – Szenátus által átruházott jogkörben eljáró – döntési, valamint javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete. A Tanács döntési hatáskörébe tartoznak a Kar oktató munkájával és tudományos tevékenységével kapcsolatos alapvető kérdések; a már megalapított és indított szakon folyó képzés szüneteltetésének, illetve újraindításának engedélyezése; a Kar képzéseire vonatkozó önköltség, költségtérítési, térítési díj, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegének megállapítása; a Kart képviselő szenátusi tag választása; a kari állandó bizottságok, testületek elnökeinek, valamint oktató tagjainak megválasztása; az ELTE-bizottságok kari képviselőinek megválasztása. 

A Kari Tanács Tagjai

Kari Tanács elnöke

Dr. habil. Papp Gabriella, dékán

Intézetigazgatók

Bodorné Dr. Németh Tünde - Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
Dr. Bolla Veronika - Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Dr. Könczei György - Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
Dr. Szekeres Ágota - Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
Dr. Zászkaliczky Péter - Általános Gyógypedagógiai Intézet

Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Igazgatója

dr. Maléth Anett

Kari Tanács választott tagjai

Dunás-Varga Ildikó
Dr. Kas Bence
Dr. Lénárt Zoltán
Dr. Novák Géza Máté
Dr. habil. Perlusz Andrea
Szekeres Szabolcs

Hallgatói Önkormányzat választott tagjai

Almási Krisztián
Csáki Dorottya
Gáspár Noémi
Gyalay Katalin
Hájos Réka
Jáger Vivien Napsugár
Kovács Viktória

 

Póttagok

Horváth Sára
Karasz Júlia
Katona Réka
 

A Kari Tanács titkára

Losoncz Mária - Dékáni Hivatal (hivatalvezető)