Képzési program

Képzési program

Képzési program

Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak ismeretkörei:

1. FEJLŐDÉSELMÉLET

óratípus

óraszám

1.1.

A koragyermekkori fejlődés pszichológiai modelljei

elmélet

10

1.2.

A szülővé válás társadalmi és pszichológiai aspektusai

elmélet

5

1.3.

A korai fejlődés elméletei, modern fejlődéslélektan

elmélet

15

1.4.

Pszichoanalitikus fejlődéspszichológia

elmélet

10

2. KÖTŐDÉSELMÉLETI ISMERETEK

 

 

2.1.

Alkalmazott kötődés elmélet

elmélet

10

2.2.

A kötődés elmélet alkalmazása a gyakorlatban

elmélet

15

3. FEJLŐDÉS PSZICHOPATHOLÓGIA ÉS KORAI REGULÁCIÓS ZAVAROK

 

 

3.1.

A korai fejlődés zavarai

elmélet

10

3.2.

Regulációs zavarok a csecsemő és kisgyermekkorban

elmélet

20

4. CSECSEMŐ MEGFIGYELÉS

 

 

4.1.

Csecsemő megfigyelés I.

gyakorlat

20

4.2.

Csecsemő megfigyelés II.

gyakorlat

20

5. SZÜLŐ-CSECSEMŐ KONZULTÁCIÓ ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA

 

 

5.1.

Bevezetés a szülő-csecsemő konzultációba és terápiás kezelésbe EA

elmélet

15

5.2.

Bevezetés a szülő-csecsemő konzultációba és terápiás kezelésbe GY

gyakorlat

5

5.3.

Szülő-csecsemő konzultáció a gyakorlatban I.

gyakorlat

15

5.4.

Szülő-csecsemő konzultáció a gyakorlatban II.

gyakorlat

15

5.5.

A szülő-csecsemő konzultáció speciális esetei

elmélet

10

5.6.

A szülő-csecsemő konzultáció gyakorlati alkalmazási területei

elmélet

10

5.7.

Esetbemutatás, esetelemzés

gyakorlat

15

6. SPECIÁLIS KURZUSOK

 

 

6.1.

Elhanyagolás, bántalmazás, trauma

elmélet

10

6.2.

Prevenciós és intervenciós programok itthon és külföldön

elmélet

10

7. SZAKDOLGOZAT

 

 

Értékelési és ellenőrzési módszerek, eljárások
Az elméleti tanegységek (előadások) kollokviummal (ötfokozatú érdemjeggyel) záródnak, a számonkérés formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli, a követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg. A szemináriumok, gyakorlatok (ötfokozatú) gyakorlati jeggyel záródnak, az ellenőrzés lehet szóbeli és/vagy írásbeli. A részletes követelményeket a tantárgyleírások tartalmazzák, illetve az oktatók határozzák meg.

Korábbi tanulmányok beszámítására vonatkozó szabályok
A szakirányú továbbképzés létesítési dokumentációjában meghatározott végzettséggel rendelkező hallgatók korábbi tanulmányaik alapján az Ftv. és az ELTE SzMSz HKR szabályai szerint kreditátvitelt kérhetnek. Gyakorlati jeggyel záruló tanegység teljesítése alól mentesítés nem adható. A kreditátvitel engedélyezése – a benyújtott dokumentumok, a tantárgyfelelős és a képzésért felelős oktató javaslata alapján – a Kari Kreditátviteli Bizottság illetékessége.