Magyar Tudomány Ünnepe

Magyar Tudomány Ünnepe

Magyar Tudomány Ünnepe

Az Országgyűlés november 3-át - azt a napot, amelyen 1825-ben Széchenyi István birtokainak évi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára felajánlotta, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását - a Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította. A Magyar Tudomány Ünnepe a MTA által 2003 óta minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény témaválasztásaiban és előadásaiban. 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar minden évben számos rendezvénnyel csatlakozik, a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz.

 

Tudomány Ünnepi konferenciák címei és programjai

2011 - "BARCZI OFFICINAE" Bemutatkoznak az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának kutatói, fejlesztői műhelyei / Program

2012 - A jelen kérdései – a jövő válaszai - Elméleti megközelítések, módszerek és eljárások a sajátos nevelési igényű gyermekek inklúziójának elősegítésére / Program

2013 - PSZICHO?PEDAGÓGIA! - 40 éves a pszichopedagógus képzés / Program

2014 - „…MERT MINDIG MEGCSÍPI A LEGYEK” –  avagy a nyelvfejlődési és tanulási zavarok értelmezésének és terápiájának korszerű megközelítései (Gereben Ferencé Dr. Várbíró Katalin 70. születésnapjára) / Program

2015 - Kísérleti pszichológia, ösztönök, intelligencia, technológia: a gyógypedagógiai pszichológia áramlataiból (A konferenciát Lányiné Dr. Engelmayer Ágnesnek ajánljuk) / Program

2016 - "A gyógypedagógia a gyógypedagógust is alakítja." - Mesterházi Zsuzsa tiszteletére / Program

2017 - „30 Múlt…” A komplex szomatopedagógiai rehabilitáció lehetőségei és feladatai / Program

2018 - Dinamikus logopédia: új kihívások, szemléletváltás és eredmények a beszéd-nyelv-kommunikáció fejlesztésének területeiről - Fehérné Kovács Zsuzsanna tiszteletére / Program

2019 - Szisztematikus kutatások és evidencia-alapú gyakorlatok a humán fogyatékosságok és az atipikus fejlődés pszichológiájában - Fonyó Ilonának és Gereben Ferencnének ajánlva / Program

2020 - Dimenzióváltások a látássérült személyek pedagógiája és rehabilitációja mátrixában – Csocsán Emmy tiszteletére / Program

2021 - Új irányok és eredmények a hallássérült személyek komplex, multidiszciplináris ellátása területén / Program