Munkatársak

Munkatársak - Általános Gyógypedagógiai Intézet

Főállású oktatók

Cserti-Szauer Csilla vagyok, érdeklődésem középpontjában a felnőtt fogyatékos személyek különféle élethelyzetei állnak. Elsősorban az egész életutat támogató pályaorientációval, a munkavállalással és a lakhatással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozom oktatási – kutatási keretek között.

e-mail: szauer.csilla@barczi.elte.hu
telefon: 348-3127
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/b


Darvai Tibor PhD, történész-szociológus, az Általános Gyógypedagógiai Intézet adjunktusa. Doktori fokozatát (PhD) a PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában szerezte meg. Kari oktatóként részt vesz a BA és MA képzésben is. Fő kutatási és oktatási területei: pedagógiai módszertan, történelemtanítás módszertana, oktatástörténet, oktatásszociológia, gyermekkortörténet.

e-mail: darvai.tibor@barczi.elte.hu
telefon: 358-5596
fogadóóra: szerda 9.45-10.45 (e-mail egyeztetés javasolt)

szoba: B/202a


Horváth Zsuzsanna PhD, gyógypedagógus, interkulturális pszichológia és pedagógia szakos bölcsész, pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoportvezető, tanársegéd az ELTE BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézetében. Korábbi munkái során diagnosztikával és fejlesztéssel egyaránt foglalkozott. Fő kutatási és oktatási területei: a mozgás- és táncterápia, mozgás és testtudat alapú projektek a gyógypedagógiában és a fogyatékosságtudományban, különböző csoportok és csoportműködések.

e-mail: horvath.zsuzsanna@barczi.elte.hu
telefon: 358-5593
fogadóóra: kedd:9.30-10.30 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/a


Katona Vanda PhD, szociológus, a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense. Tagja a Fogyatékosságtudományi Doktori Műhelynek, a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi Szakolsztályának és a Fogyatékosság és Társadalom című magyar folyóirat szerkesztő-bizottságának. Kutatási és oktatási területei: életutak, önrendelkezés, felnőtté válás és szülővé válás fogyatékossággal élő személyeknél, reziliencia, a fogyatékosság társadalomtörténete, támogatott lakhatás, inkluzív (participatív) oktatás és kutatás. A „Semmit rólunk nélkülünk” elv értelmében rendkívül fontosnak tartja, hogy az érintett személyek a felsőoktatásban is megszólaltassák hangjaikat.

e-mail: katona.vanda@barczi.elte.hu
telefon: 348-3127
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201b

 


Kiss Virág PhD, vizuális nevelő és művészetterapeuta, a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetének adjunktusa. Korábbi munkái során segítő jellegű és alternatív pedagógiai területeken dolgozott (pl. Belvárosi Tanoda, Pető András Főiskola). Doktori disszertációját a művészetpedagógia és művészetterápia összehasonlításáról írta. Fő oktatási és kutatási területe: művészetalapú módszerek, művészetpedagógia és művészetterápia elméleti és módszertani kérdései, vizuális művészeti projektek a gyógypedagógiában és fogyatékosságtudományban, alternatív pedagógiák. 

e-mail: kiss.virag@barczi.elte.hu 
telefon: 348-3127
fogadóóra: szerda: 13.00-14.00 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/b


Kunt Zsuzsanna PhD, kulturális antropológus, gyógypedagógus, tanársegéd a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetében. Kutatási és oktatási fókusza elsősorban a kritikai fogyatékosságtudomány területén helyezkedik el. 

e-mail: kunt.zsuzsanna@barczi.elte.hu
telefon: 358-5593
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/a


Dr. Maléth Anett 

e-mail: maleth.anett@barczi.elte.hu
telefon: 358-5518
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: A/204


Novák Géza Máté PhD, egyetemi docens. A Dráma és színház a szociális integrációban szakirányú továbbképzés szakfelelőse. Fő oktatási és kutatási területe: dráma- és színházalapú projektek a gyógypedagógiában és fogyatékosságtudományban, alkalmazott dráma és színház a nevelésben, dráma- és színházterápia a szociális integrációban.

e-mail: geza.novak@barczi.elte.hu
telefon: 358-5591
fogadóóra: szerda:13.30-15.00 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/a


Nagyné Schiffer Csilla PhD
e-mail: schiffer.csilla@barczi.elte.hu
telefon: 358-5579
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/202a


Regényi Enikő Mária PhD, gyógypedagógus, a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetének adjunktusa. Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakmódszertani és általános gyógypedagógiai tárgyakat oktat és a Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményben tevékenykedik. Önkéntese egy alapítványnak, ahol értelmi fogyatékos felnőttek és családjaik számára szerveznek és nyújtanak szolgáltatást (nyári tábor, klub, ÉNO, lakóotthonok, szociális foglalkoztatás)

e-mail: eniko.regenyi@barczi.elte.hu
telefon: 348-3127
fogadóóra: csütörtök: 10.00-11.00, egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/b


Sándor Katalin vizuális - és környezetkultúra tanár (MA), a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetének tanársegédje. Fő oktatási és kutatási területe: vizuális kifejezés és képességfejlesztés, művészeti pedagógiai terápia (Sándor Éva által kidolgozott módszerek és technikák).

e-mail: sandor.katalin@barczi.elte.hu
telefon: 358-5592
fogadóóra: csütörtök:11.30-12.30 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/a


Svastics Carmen bölcsész-szociológus, a Kar főállású oktatója, az Általános Gyógypedagógiai Intézet mb. intézetvezető-helyettese. A Kar szaknyelvi képzésének felelőse, esélyegyenlőségi tanácsadó, oktatáspolitikai és pályázati szakértő. Korábbi munkái során a hátrányos megkülönböztetés és a fejlesztéspolitika számos területén dolgozott, az Európai Unió, a központi közigazgatás, nemzetközi és civil szervezetek munkájában vett részt. Jelenleg egy BGE kutatócsoport tagjaként, a fogyatékossággal élő vállalkozók témáját kutatja. Doktori disszertációját a nyelv, a hatalom és a fogyatékosság összefüggéseiről írja.

e-mail: svastics.carmen@barczi.elte.hu
telefon: 358-5520
fogadóóra: csütörtök: 14.00-15.00 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/c


Tamás Katalin PhD, gyógypedagógus, a Kar Általános Gyógypedagógiai Intézetének adjunktusa és megbízott intézetigazgatója. Fő oktatási és kutatási területe: személyiség- és képességfejlesztés a vizuális nevelés eszközeivel, Sándor Éva képzőművészeti pedagógiai terápiája; az inkluzív nevelés feltételrendszere az óvodai nevelésben.

e-mail: tamas.katalin@barczi.elte.hu
telefon: 358-5595
fogadóóra: kedd: 11-30-12.30 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/c


Varga Ágnes PhD, zeneterapeuta, gyógypedagógus (hallássérültek pedagógiája és logopédia szakirányon). Az Európai Zeneterápiás Szövetség vezetőségi tagja, a Magyar Zeneterápiás Egyesület nemzetközi referense, a Hangforrás Alapítvány elnöke, a TÁ-TI-KA® Élményközpontú Zenepedagógiai és Fejlesztő program szakmai vezetője. Jelenleg PhD tanulmányokat folytat az ELTE Neveléstudományi Doktori iskolájának Gyógypedagógiai programjában. Oktatott tárgyak: Bevezetés a művészetalapú módszerekbe, Zenei kifejezés technikái, Zenei képességfejlesztés, Zene és terápia, Bevezetés a művészetalapú módszerekbe.  Kutatási területe: a zeneterápia hatása a kognitív kontroll folyamatokra, koragyermekkori intervenció zeneterápiával, a zeneterápia onkológiai alkalmazási lehetőségei.

e-mail: varga.agnes@barczi.elte.hu
telefon: 358-5596
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/207/a


Vass Dorottea PhD. Kutatási témái az olvasásszociológiai ágazatok jegyében az olvasástanítási készség és az olvasás iránti kötődés kialakulását befolyásoló tényezőkhöz köthetőek. Az olvasástanítás kutatási területein belül tankönyvelemzési és tankönyvfejlesztési stratégiák vonatkozásában a részképesség fejlesztésre fekteti a hangsúlyt, míg az olvasás iránti kötődés kialakulását illetően a hat-nyolc éves tanulók irodalom iránti attitűdvizsgálataira összpontosítva az irodalom iránti korai kötődés alkotóelemeinek komponenseit analizálja. További érdeklődési területei a felvázolt olvasásszociológiai kutatások történeti vonatkozásai, a család hatóereje az olvasás iránti kötődés kialakulásában valamint az olvasástanulás és az irodalom iránti kötődés közötti korrelációk feltárása.

e-mail: vass.dorottea@barczi.elte.hu
telefon: 358-5592
fogadóóra: kedd: 12.30-13.30 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/201/a


Zászkaliczky Péter PhD Gyógypedagógiai és filozófiai tanulmányait Budapesten és Würzburgban végezte, tudományos fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte a neveléstudományok területén. Korábban dékánként dolgozott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, vendégtanárként több német egyetemen is oktatott, kutatott. Szűkebb szakmai és tudományos érdeklődési körébe a gyógypedagógia általános elméletének kérdései, a társadalmi befogadással összefüggő jelenségek tartoznak.

e-mail: zaszkaliczky.peter@barczi.elte.hu
telefon: 358-5590
fogadóóra: egyéni bejelentkezés alapján (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/207

 

Idegennyelvi lektorok

James Craymer
e-mail: craymer.james@barczi.elte.hu
telefon: 348-3125
fogadóóra: szerda: 12.00-13.00 (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/b


Patrick Mullowney
e-mail: patrick.mullowney@barczi.elte.hu
telefon: 348-3125
fogadóóra: (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/b

 

Óraadók


Ulrike Schilling Diplom-Sozialpädagogin /Sozialarbeiterin staatlich anerkannt (Deutschland), seit 7 Jahren muttersprachliche Lektorin an ELTE BGGYK. Praktische Erfahrungen in folgenden Bereichen: Deutsch als Fremdsprache, Schulsozialarbeit, Psychiatrie und Arbeit mit geistig behinderten Erwachsenen. Interesse: Den Student/inn/en möglichst viel Praxis auf dem Gebiet der Heilpädagogik zu vermitteln. Interessensgebiete: Geistige Behinderung Psychopädagogik, Kunst und Musik innerhalb der Heilpädagogik.

e-mail: schilling.ulrike@barczi.elte.hu
telefon: 348-3125
fogadóóra: (e-mail egyeztetés javasolt)
szoba: B/307/b