Oktatás, kutatás

Oktatás, kutatás

GYÓGYPEDAGÓGIA ELMÉLETEI ÉS TÖRTÉNETE SZAKCSOPORT

Szakcsoportfelelős: dr. Regényi Enikő Mária

A Gyógypedagógia elméletei és története szakcsoportban folyó munka szemlélete az emberi jogi modellen alapul. A történelem szövetébe ágyazva ismerteti/kutatja az elméleteket, eseményeket és ezek összefüggéseit, eljutva a jelenkor folytonosan változó időszakáig.

Célunk a hallgatók gondolkodásának és szemléletének formálása a történeti aspektuson keresztül, hogy a jelen tendenciáit, problémáit, feladatait érteni és kezelni tudják, generatív módon hatással lehessenek rájuk. Kutatóként a fogyatékosságtudomány és a tágan értelmezett gyógypedagógia elméleti kereteinek, viszonyának feltárását célozzuk. Tervezzük a Gyógypedagógia-történeti Gyűjteményben felhalmozott dokumentumok nyilvánossá/kutathatóvá tételét, a tudástranszfert a gyakorlati aktivitások generálásának irányába.

A szakcsoport együttműködik a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézettel a közös kurzusok, kutatási kérdések kapcsán.

 

MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI ÉS MŰVÉSZETTERÁPIÁS SZAKCSOPORT

Szakcsoportfelelős: dr. Novák Géza Máté

A szakcsoport munkatársai számára meghatározó jelentőségű, hogy a művészetet pedagógiai és terápiás célok érdekében eszközként, módszerként használja. Célunk, hogy gyógypedagógus hallgatóink kompetenciáinak, szemléletének, reális önképének, önismeretének formálódását elősegítsük.

A művészeti nevelési, művészeti terápiás kurzusblokkok, képzési területek (vizuális kifejezés, vizuális képességfejlesztés és terápiák; kézművesség; dráma és színház a szociális integrációban; dráma és színházterápia; színházpedagógia; mozgás és testtudati terápiák; zenekultúra, zenei alapok és zeneterápia) oktatása során betekintést nyújtunk a művészetpedagógiai eljárások módszertanába, a művészetterápiás rendszerekbe és a kapcsolódó pedagógiai, gyógypedagógiai adaptációs lehetőségekbe.

Tesszük ezt a művészetek színterein, ahol az alkotásban való részvétel mindenki számára egymás tapasztalatait és tudását is gazdagítóan megélhető.

A szakcsoport szorosan együttműködik a Zeneterapeuta módszerspecifikus szakirányú továbbképzés és a Dráma és színház a szociális integrációban szakirányú továbbképzés oktatói csapatával.

 

INKLUZÍV NEVELÉS ÉS INKLUZÍV TÁRSADALOM SZAKCSOPORT

Szakcsoportfelelős: dr. Katona Vanda

Az inkluzív nevelés és inkluzív társadalom szakcsoportot elsősorban szemlélete határozza meg, amelynek keretében kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a fogyatékossággal élő diákok, illetve felnőttek, más hátrányos helyzetű csoportokkal együtt a társadalom teljes értékű tagjaiként vegyenek részt az élet minden területén. Kiindulási alapunk A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény.

A szakcsoportban oktatóként célunk, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az inklúzió szemléletébe, gyakorlatába. Kutatóként olyan témák mellett köteleződünk el, amelyek segítenek megismerni, feltárni az inkluzív nevelés és inkluzív társadalom helyzetét, fejlődését. A szakcsoport együttműködik a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézettel közös kurzusok, és kutatások kapcsán.

 

INTÉZMÉNYRENDSZEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK SZAKCSOPORT

Szakcsoportfelelős: Kereki Judit

Szakcsoportunk fő feladatának tekinti, hogy az egész életutat végigkövető, speciális támogatást nyújtó ellátások, szolgáltatások szakemberei számára korszerű tudás- és ismeretanyagot közvetítsen. Fókuszba állítja a társágazati képzőhelyekkel való együttműködéseket és fontosnak tartja a tudásanyag gyakorlatorientált formában, korszerű, rugalmas módszertani eszközökkel történő átadását. Elképzelései között szerepel a különböző intézményrendszerek működéséhez kapcsolódó kutatásokban való részvétel.

 

SZAKNYELVI KÉPZÉS SZAKCSOPORT

Szakcsoportfelelős: Svastics Carmen

A szakcsoport célja a Kar szaknyelvi képzésének fejlesztése, az egyes képzési programok szaknyelvi moduljainak figyelemmel kísérése, tartalmuk aktualizálása és továbbgondolása. A szakcsoport tagjai együttműködnek a szaknyelvi képzésre épülő gyógypedagógiai és fogyatékosságtudományi idegennyelvű kurzusok továbbfejlesztésben, a meglevő szinergiák erősítésében.

A szakcsoport tagjai folyamatosan képzik magukat a szaknyelv vonatkozásában, mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat szempontjából. Megosztják egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat, továbbá a közös gondolkodás keretében ötleteket generálnak és közös fejlesztéseket valósítanak meg. Támogatják a Kar munkatársainak angol és német nyelvű szakmai munkáját és együttműködnek a Kar vezetésével a képzési programok nemzetköziesítésében.

A szakcsoport legújabb fejlesztésében - a Kar szakirányos kollégáinak közreműködésével - elkészült az Angol-Magyar Gyógypedagógiai és Fogyatékosságtudományi Szószedet, mely az alábbi linken széles körben hozzáférhető: http://szotar.barczi.elte.hu/