Professor emeritus

Professor emeritus

Annak az oktatónak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a Szenátus Professor Emeritus címet adományozhat.

A Professor Emeritus cím adományozásáról, az intézeti tanács, illetve a tanszéki értekezlet javaslatának figyelembe vételével tett kari tanácsi javaslatra a Szenátus dönt.

Karunk Professor Emeritusai

Dr. Csányi Yvonne

Gereben Ferencné Dr. Várbíró Katalin

Dr. Kullmann Lajos

Dr. Mesterházi Zsuzsanna

Dr. Szabó Ákosné

Dr. Zsoldos Márta