Ranschburg Pál Kutatólaboratórium

Ranschburg Pál Kutatólaboratórium

Ranschburg Pál Kutatólaboratórium
A Karon 2016. áprilisában került átadásra a kísérleti pszichológia és a gyógypedagógiai pszichológia hazai megteremtőjéről, Ranschburg Pálról elnevezett labor. 

A műszeres laboratórium a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (GYOPSZI) és az Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet (ATIVIK) oktatóival közös kutatási projekteknek ad helyet. Szakdolgozati, TDK, Ph.D., habilitációs, Bolyai-ösztöndíjas kutatások, pályázati kutatások és további, kutatási projektek folytak és folynak itt. Több hazai és nemzetközi kooperációban végzett kutatási sorozat is lezajlott, illetve tervezés alatt áll. A labor eddigi tartalmi fókusza elsősorban műszeres gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai kutatás, innovatív digitális technológiák (például tekintetkövetéses technológia, interaktív rendszerek, virtuális környezetek, komoly játékok) alkalmazása diagnosztikus, oktatási, támogató és kutatási célú fejlesztésekben és alapkutatásokban. 

Ranschburg Pál életrajza

Ranschburg Pál orvos, elme- és ideggyógyász, pszichológus, a magyar kísérleti és a gyógypedagógiai pszichológia megteremtője 1870-ben született Győrben. Az általános gyógyászati ismeretek elsajátítása után érdeklődése a pszichiátria felé fordult. A budapesti orvoskaron kísérleti pszichológiai laboratóriumot létesített 1899-ben – ez volt az első lélektani laboratórium a budapesti orvoskaron –, majd 1902-ben megszervezte annak jogutódját, a Gyógypedagógiai és Pszichológiai Magyar Királyi Laboratóriumot. 1928-ban megalapította a Magyar Pszichológiai Társaságot. Számos vizsgálati és mérési eljárást és készüléket (mnemométer, tudatfantom) dolgozott ki a pszichés működés vizsgálatára, őt tekintik Magyarországon a kísérleti pszichológia megalapítójának. Jelentősek az asszociációval és az emlékezettel kapcsolatos vizsgálatai. A magyar gyógypedagógia-történetben általános gyógypedagógiai elméleti fejtegetései is jelentősek. A gyógypedagógia fogalmáról, egységéről, szakterületeiről, a speciális szakemberképzésről vallott nézetei mind a mai napig meghatározóak. 1945. január 12-én halt meg, emléktáblája Budapesten, a Mosonyi utca 6. szám alatti épület falán található.