Részképzés

Részképzés

Tanulj Erasmus+ ösztöndíjjal egy vagy két szemesztert európai partneregyetemeink egyikén!

 

 • Egy tanéven belül a februári főpályázati és a szeptemberi pótpályázati időszakban lehet jelentkezni
 • A részképzés célja: az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó kurzusok teljesítése külföldi partneregyetemeink egyikén
   
 • Időtartama: az adott partneregyetemen meghirdetett Erasmus szorgalmi időszak 
   
 • Tartalma: min. 20 kredit értékű kinti kurzusok teljesítése
   
 • A részképzés lehetséges helyszínei: az Európai Unió tagállamai illetve Norvégia
Az általános pályázati feltételeket az ELTE központi pályázati felhívása tartalmazza. A kari sajátosságokból adódó kari pályázati feltételek az alábbiakban olvashatók.

Erasmus+ partneregyetemeink listája letölthető ezen a linken.

University College Ghent – Belgium
Ghent University - Belgium
University of Copenhagen – Dánia
Tallinn University - Észtország (FIGYELEM! Elfogytak a helyek a 2020/21 tavaszi félévre)
Åbo Akademi University - Finnország
University of Jyväskylä – Finnország
Tampere University of Applied Sciences – Finnország
University of Groningen – Hollandia (Csak őszi félévre pályázható!)
Marnix Academie - Hollandia
The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education – Lengyelország
University of Oslo – Norvégia (Már csak egy hallgatói hely a 2020/21 tavaszi félévre)
Babeș-Bolyai Tudományegyetem – Románia
Stockholm University – Svédország
Comenius University in Bratislava – Szlovákia
Humboldt-Universität zu Berlin – Németország
Evangelische Hochschule Darmstadt – Németország
Technische Universität Dortmund – Németország
Europa-Universität Flensburg - Németország
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg – Németország
Pädagogische Hochschule Heidelberg – Németország
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg – Németország
Julius-Maximilians-Universität Würzburg – Németország

 

A pályázók köre

A gyógypedagógia alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozatán tanulmányait végző minden hallgató, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói – amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A BA képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak már elsőévesként is, azonban a kiutazás időpontjában követelmény a min. két lezárt félév.

A hallgató minden képzési ciklusában (BA, MA, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik már az azonos típusú képzésük során korábban Erasmus ösztöndíjban részesültek, de nem merítették még ki összességében a 12 hónapot.


A sikeres pályázás feltételei

Érdemes előzetesen  tájékozódni a fogadó egyetemről, annak oktatási profiljáról, a felvehető tantárgyakról, nyelvi lehetőségekről, az egyes félévek kezdő és záró időpontjáról, illetve az oktatás nyelvéről. Aki német egyetemekre pályázik, készüljön fel arra, hogy a legtöbb esetben nincsenek angol nyelvű kurzusok, tehát németül feltétlen beszélnie kell. 

Egyre több egyetem kéri, hogy a hallgató igazolható nyelvtudással rendelkezzen. Legalább B2 szintű (középfok) nyelvvizsgát kérnek partnerintézményeink, de egyes esetekben ennél magasabb is lehet a követelmény. A partneregyetemek honlapján feltétlenül tájékozódni kell arról, hogy a megpályázott egyetem előír-e valamilyen nyelvvizsgát, mert ha a hallgató nem rendelkezik a szükséges feltételekkel, akkor jelentkezését a partneregyetem elutasíthatja.

Figyelem: a pályázati fordulóban nem kizáró ok, ha nincs nyelvvizsga bizonyítvány, de a fogadó egyetemre való jelentkezésnél az lehet!


Az ösztöndíjak összege

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. Ez az időszak legalább 3 hónaposnak kell lennie. A félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg. A kinti szorgalmi időszakról a hallgatónak a pályázás előtt tájékozódnia kell, és az adatlapon ez alapján kell a hónapszámot bejelölnie.

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató:

Dánia, Finnország, Egyesült Királyság, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Svédország

havi 520 euró; szociális kiegészítő támogatással  720 euró/hó. 

Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görögország, Hollandia, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország

havi 470 euró; szociális kiegészítő támogatással 670 euró/hó.

Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 420 euró; szociális kiegészítő támogatással  620 euró/hó.

A magas megélhetésű ország kategóriák esetén javasolt a Campus Mundi ösztöndíj párhuzamos megpályázása.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi teljes mértékben a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

A pályázat beadásának módja és követelményei

A pályázás részben papír alapon, részben online történik. A pályázás megkezdéséhez be kell lépni a Neptun Erasmus-felületére, és ki kell tölteni az adatlapot (útmutató itt). Legfeljebb 3 intézményt lehet megjelölni külön adatlapon. A kitöltést lehet több lépcsőben végezni, a változtatásokat mindig elmentve. Véglegesítés után azonban már nem lehet az adatlap(ok)on változtatni. A Neptun felületen 2019. szeptember 30-án 20 óráig kell véglegesíteni a pályázatot.

Ezen felül a kari pályázati adatlapot Word dokumentumként kell kitölteni, amit kinyomtatva és aláírva Szőke Dorottya kari Erasmus koordinátornak kell leadni személyesen a Nemzetközi Irodában (A/210-es szoba).

Az alább felsorolt, kötelezően, ill. opcionálisan mellékelendő dokumentumokat e-mailben szükséges elküldeni Szőke Dorottya kari Erasmus koordinátornak az erasmus@barczi.elte.hu címre:

 1. Számítógéppel kitöltött kari pályázati adatlap doc formátumban
 2. Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy, az adott szakmai koordinátorral egyeztetett szöveges motivációs levél VAGY gyakorlati terv a részképzés nyelvén, továbbá – amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is. Ebben fel kell tüntetni, hogy a pályázó miért szeretne az adott intézménybe menni, milyen jellegű kurzusokat kíván ott elvégezni, és ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz.
 3. Amerikai típusú önéletrajz (pl. Europass) a részképzés nyelvén, továbbá – amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is. Ebben fel kell tüntetni a szakirányokat, az eddigi szakmai tapasztalatokat; az esetleges tudományos diákköri munkát, publikációt vagy egyéb jelentősebb szakmai eredményt; a tanulmányokon kívüli önkéntes tevékenységeket; az Erasmus külföldi vendéghallgatók mentorálását; minden további érdeklődési kört.
 4. Szakmai hozzájárulás BA képzésre járó hallgatók esetén a pályázatban érintett szakirány(ok) vezetőjétől, MA és szakirányú továbbképzésre járó hallgatók esetén a képzés felelősétől.
 5. A részképzés munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával (szkennelve) VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával.

A fentieken kívül a pályázathoz mellékelhető (de nem kötelező!) szintén e-mailben:

 1. A hallgatót ismerő oktató ajánlása (magyar nyelven).
 2. A HÖK által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven).
 3. A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén).
 4. Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén).

A hiányos vagy a fentieknek nem megfelelő, illetve a határidőn túl leadott pályázatok érvénytelenek.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a partnerkapcsolatok, ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus koordinátora, és a HÖK képviselője.

A bizottság áttekinti és a megadott szempontok szerint pontozza a pályázati anyagokat. Végleges döntést arról, hogy a rangsor alapján mely pályázók mely intézménybe utazhatnak, valamint az ösztöndíjak pontos összegéről az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága hoz.


További információk

További információk az ELTE központi honlapján: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

A pályázással kapcsolatban Szőke Dorottya kari Erasmus koordinátort kell keresni e-mailen (erasmus@barczi.elte.hu), vagy személyesen (A/210-es szoba) fogadóórában:

H: 10.00 – 11.00
K: 10. 00 – 11.00
CS: 10.00 –12.00


GYIK