Kurzuselismertetések, ekvivalencia

Kurzuselismertetések, ekvivalencia

Kurzuselismertetések, ekvivalencia

A kreditelismertetés részletes folyamatát az ELTE központi oldala tartalmazza.

Az Erasmus+ részképzésen vagy egyéb, nyári egyetemeken megszerzett krediteket kötelesek vagyunk a Bárczin beszámítani. Ezek a tárgyak a Neptunban ún. szabadon választható tanegységként minden feltétel nélkül rögzítésre kerülnek a kreditátviteli kérelem benyújtásával. Ehhez fontos információ, hogy a külföldi tárgyak NEM számítanak bele a szabadon választható maximális kreditkeretbe, azaz természetesen díjmentes a külföldi kreditekkel túllépett max. előírt kreditszám.

A Bárczi célja azonban az, hogy a külföldi krediteket tantervi tárgyakként fogadja el (kérelem letölthető itt). Ehhez nagy segítséget nyújt az ekvivalencia táblázatunk, amely várhatóan alább kerül feltöltésre 2023 tavaszán.

Jó tudni!

Alapvető kreditátviteli szabály: ha az oktató egy tárgyat elfogad a hazai tantervre, akkor az itteni teljes kreditet fogadja el, függetlenül attól, hogy kint hány kreditet ér.