Kurzuselismertetések, ekvivalencia

Kurzuselismertetések, ekvivalencia

Kurzuselismertetések, ekvivalencia

Az Erasmus+ részképzésen vagy egyéb mobilitási programok (pl. all fields), illetve nyári egyetemeken megszerzett krediteket kötelesek vagyunk a Bárczin beszámítani. A befogadásra két lehetőség van:

  1. Ezek a tárgyak a Neptunban ún. szabadon választható tanegységként minden feltétel nélkül rögzítésre kerülnek a kreditátviteli kérelem benyújtásával. Ehhez fontos információ, hogy a külföldi tárgyak NEM számítanak bele a szabadon választható maximális kreditkeretbe, azaz természetesen díjmentes a külföldi kreditekkel túllépett max. előírt kreditszám.
  2. A Bárczi célja azonban az, hogy a külföldi krediteket tantervi tárgyakként fogadja el, ehhez a folyamathoz a kérelem letölthető itt. Az ilyen jellegű kurzusokkal kapcsolatos előzetes információszerzéshez nagy segítséget nyújt az ekvivalencia táblázatunk.

Jó tudni!

Alapvető kreditátviteli szabály: ha az oktató egy tárgyat elfogad a hazai tantervre, akkor az itteni teljes kreditet fogadja el, függetlenül attól, hogy kint hány kreditet ér. 

A kreditelismertetés részletes folyamatát az ELTE központi oldala tartalmazza, a kari folyamatokkal kapcsolatos segédlet pedig innen tölthető le.