SHST - Regisztráció

SHST - Regisztráció

A speciális szükségletű hallgatók, csak akkor tudják az egyetemi élet és a tanulmányaik során adható kedvezményeket és szolgáltatásokat igénybe venni, ha regisztrálnak. A kari koordinátorok regisztrálják a hallgatókat, felmérik az igényeiket és biztosítják számukra, hogy a törvények által garantált előnyben részesítéseket kérésükre megkaphassák. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden regisztrált fogyatékossággal élő hallgató kap egy igazolást a speciális szükségleteiről, amelyet mind a szorgalmi időszakban, mind a vizsgaidőszakban érvényesíthet az adott tárgy oktatójánál. A kari koordinátorok szorosan együttműködnek a Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodával (SHÜTI) és a Hallgatói Önkormányzattal. A kollégiumi jelentkezésnél a speciális szükségletek okán járó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételéhez a kollégiumi koordinátorhoz kell forduljon.

MI A REGISZTRÁCIÓ MENETE?

 1. Egyeztessen E-mail-ben időpontot a kari fogyatékosügyi koordinátorral.
 2. A regisztrációt megelőzően a Nyomtatványok menüből letölthető a "Adatlap fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeinek felmérésére" nyomtatvány, amit kérünk kitölteni és elhozni az előre megbeszélt időpontra! Amennyiben a nyomtatványt nem tudja önállóan kitölteni, a kitöltésben segítséget nyújt a kari koordinátor a személyes regisztráció során.
 3. A regisztrációhoz kérjük hozza magával a fogyatékosságot, krónikus betegséget igazoló szakvéleményt és ezt mutassa be a fogyatékosügyi kooridnátornak, aki fénymásolatot készít és a továbbiakban zárható helyen megőrzi a dokumentumokat
 4. A regisztráció ideje alatt az adatlapon és a beszélgetés során jelzett igényeiről a kari fogyatékosügyi koordinátor igazolást állít ki, amelyet bemutathat, elküldhet az oktatóknak, ha az igazoláson feltüntetett valamely kedvezményt igénybe szeretné venni.
 5. Amennyiben nyomtatott információszerzésben akadályozva van és szüksége lenne a SHÜTI által digitalizált adaptált tananyagra, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia. Ezzel biztosítható az Ön számára, hogy az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) tárolt adaptált könyveket elérhese.
 6. Amennyiben a kurzusfelvétel során igénybe kívánja venni a fogyatékosság jogán járó 1000 többletpontot, amivel biztosítható, hogy az Ön által választott kurzusra biztosan bekerülhessen, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot kell kitöltenie és aláírnia.

MIT JELENT A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLET?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény fogyatékosság fogalmat használ, mi jobban szeretjük a speciális szükséglet megnevezést. Eszerint az a hallgató (jelentkező) kaphat többlettámogatást, aki 

 • mozgássérült
 • látássérült
 • hallássérült
 • beszédfogyatékos 
 • több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos 
 • autizmus spektrumzavarral él
 • egyéb pszichés fejlődési zavarban (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarban) érintett. 
 • bár a törvény nem írja elő, egyetemünk megsegíti a tartósan vagy krónikusan beteg hallgatókat is, amennyiben egészségi állapotuk vagy a gyógyszerek, orvosi kezelések hatással vannak a tanulási folyamatokra.

MIVEL IGAZOLHATOM A SPCIÁLIS SZÜKSÉGLETEMET? 

 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy a Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (korábban ORSZI - Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet és RSZSZ - Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv) szakvéleményével, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében: 
  • ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény a tankötelezettség (óvoda, általános iskola, középiskola) idején már fennállt, akkor valamelyik Szakértői Bizottság, vagy Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleménye szükséges hozzá (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport)
  • Ha a fogyatékosság, a tankötelezettség ideje után alakult ki, vagy korábban is fennállt, de nem rendelkezik a Szakértői Bizottságok, vagy Pedagógiai Szakszolgálatok igazolásával, akkor 2020. szeptember 1. előtt a fővárosi, illetve a területileg illetékes megyei/járási Kormányhivatalok Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályai (és jogelődjeik) szakvéleménye; 2020. szeptember 1. után az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleménye szükséges.