Szakirányok (BA)

Szakirányok (BA)

Szakirányok – gyógypedagógia alapképzési szak keretében

Szakirányok – gyógypedagógia alapképzési szak keretében

A gyógypedagógia alapképzési szak első két éve alatt a különböző tudományterületek (pl. orvostudomány, társadalomtudomány, pedagógia, pszichológia) alapismereteinek elsajátításán felül szaknyelvi oktatásban is részesülnek a hallgatók (angol vagy német nyelven), illetve második évtől elkezdődik a választott szakirányos oktatás megalapozása is. A képzés második felében a választott szakirány(ok)nak megfelelő szakterületi és szakirányú ismeretek elsajátítása történik – nemcsak elméletben, hanem számos szakmai gyakorlaton keresztül is.

Jelenleg egyedül karunkon érhető el valamennyi gyógypedagógiai szakirány, melyek közül a hallgató egy vagy két szakirányt választ és annak megfelelően szerez kompetenciát egy vagy két szakterületen. Ez alól kivételt képez a logopédia, amely kizárólag egy szakirányos képzésben indul.