Munkatársaink

Továbbképző Központ Munkatársai

dr. Maléth Anett szakmai igazgató – gyógypedagógus, jogász

2015 óta vezetem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központját.

Célom, hogy a Kar oktatóinak legfrissebb kutatási eredményeiből építkezve (eredményeire alapozva) a legkorszerűbb és legszélesebb továbbképzési kínálattal állhassunk a fogyatékossággal élő emberek ügyét szolgáló valamennyi ágazatban dolgozó szakemberek rendelkezésére. Szakirányú továbbképzéseinket a gyógypedagógia alapszak Magyarországon elismert valamennyi szakirányán évente indítjuk, emellett azonban számos egyéb – a rehabilitáció különböző szegmenseit érintő - területen létesítünk és indítunk 2-4 féléves szakirányú továbbképzéseket.

 A felnőttképzés keretén belül elsősorban pedagógus-továbbképzéseket akkreditáltatunk és hirdetünk, melyekre legtöbb esetben többségi pedagógusokat, pszichológusokat, illetve a köznevelés területén dolgozó egyéb, felsőfokú végzettséggel rendelkező kollégákat várjuk.

Továbbképzéseinken az emberi jogi alapokon építkező szemléletformálás mellett gyakorlatorientált tudást nyújtunk hallgatóbarát képzési formában: ez a folyamatba ágyazott képzéstől a blended-learning, ill. online továbbképzésig számos megoldást jelent, mely felnőtt hallgatóinknak nem csak az idejét kíméli, hanem szükséges utazásaik számát is csökkenti.

Számos alkalommal hirdetünk nem akkreditált, ám a pedagógusok előmeneteli rendszerében is figyelembe vehető, a 7 éves továbbképzési kötelezettségükbe beszámító – 5-10 órás – tanúsítványt nyújtó, ismeret-bővítő és ismeret-megújító továbbképzéseket, s időnként egy-egy kurrens szakmai téma köré épülő, ill. a területen dolgozó felsőfokú végzettségű szakemberek szakmai munkáját segítő jogszabály-módosításhoz köthető tájékoztató, felkészítő jellegű továbbképzéseket.

Intézményi igény és megfelelő létszámú jelentkezés esetén kihelyezett – akár tantestületi keretekbe ágyazott - továbbképzést is szervezünk.

Oktatóink országos szinten is a legkorszerűbb tudással, külföldi tudományos kutatói és oktatói tapasztalatokkal, valamint széleskörű publikációs listával rendelkeznek a gyógypedagógia, neveléstudomány, a rehabilitáció, a fogyatékosságtudomány témaköreit érintően.

Továbbképző központunk csapata – a GYTK – örömmel áll rendelkezésre bármely, továbbképzést érintő kérdéskörben. Munkatársaink elkötelezettek abban, hogy mind hallgatóink, mind oktatóink a legnagyobb megelégedéssel éljék meg  a közösen eltöltött órákat és gyümölcsöző szakmai élményekkel gazdagodjanak a Bárczin töltött képzési idejük alatt. Akik ismernek már bennünket, örömmel várjuk vissza őket újra különböző, akár személyre szabott kedvezményekkel is. Akik még nem jártak nálunk, azok számára javasoljuk, hogy válasszák  a Bárczit, nem fogják megbánni – az ajtónk nyitva áll Önök előtt.

Szeretettel várjuk jelentkezését, a GYTK csapata nevében,

dr. Maléth Anett  (gytk@barczi.elte.hu)


 Mocskonyi Melinda - oktatásszervező

Mocskonyi Melinda vagyok, 2017 májusa óta dolgozom az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, mint oktatásszervező. A Gyógypedagógiai Továbbképző Központ pedagógus továbbképzéseinek és szakirányú továbbképzéseinek indításával, megszervezésével, költségvetés tervezésével, illetve oktatói és hallgatói koordinációs feladatainak ellátásával kapcsolatos tevékenységek tartoznak munkakörömbe.  

AZ ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem meg a diplomám. Az elmúlt 20 év folyamán mind a közszférában, mind európai uniós projektek menedzsmentjében, illetve egyéb területeken (felsőoktatás, szociális szféra) titkársági, projektasszisztensi, adminisztrációs munkakörökben szereztem tapasztalatokat.

Örömmel dolgozom a Továbbképző Központ kicsi, de lelkes csapatában, ahol mindannyian azon fáradozunk, hogy a hozzánk forduló érdeklődők, illetve a gyógypedagógia szakterületén tanulni vágyók számára a legmagasabb színtű képzési szolgáltatást nyújthassuk.

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

 


 Pappné Locskai Szilvia - ügyvivő szakértő

Pappné Locskai Szilvia vagyok. Felnőtt szakápolói, gyógypedagógiai asszisztensi, gyógypedagógusi és gyógypedagógia-tanár végzettséggel rendelkezem.  17 évig dolgoztam az egészségügyben mielőtt megkezdtem gyógypedagógiai tanulmányaimat. Gyógypedagógus végzettségemet értelmileg akadályozottak és tanulásban akadályozottak gyógypedagógiája szakirányon, a Szegedi Tudományegyetem Gyógypedagógus-képző Intézetében szereztem. 2011-től gyógypedagógiai asszisztensként, majd a diploma megszerzését követően gyógypedagógusként dolgoztam. 2019-ben okleveles gyógypedagógia-tanár végzettséget szereztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon.

Jelenleg ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központjában ügyvivő szakértőként dolgozom.

A GYTK-ban ügyvivő szakértőként, munkám sokszínű és izgalmas. Feladatom a szakirányú továbbképzések képzésfejlesztési feladatainak ellátása, új továbbképzések előkészítése, képzési anyagok felülvizsgálata, képzési dokumentáció vizsgálata. Akkreditált és nem akkreditált pedagógus továbbképzések fejlesztési feladatai, akkreditációs dokumentumok előkészítése, továbbképzések nyilvántartásba vétele. Szociális és egyéb szakmai továbbképzések képzésfejlesztési feladatainak bonyolítása, képzési jegyzékbe történő felvételének intézése.

Foglalkozom továbbá továbbképzésekkel kapcsolatos szakmai jellegű piackutatási feladatokkal, szakmai promóciók készítésével, közreműködök a BGGYK szakmai továbbképzési stratégiájának kialakításában.


Horváth Mónika - szerződéskötéssel kapcsolatos ügyintézés

Horváth Mónika vagyok a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Továbbképző Központjának szerződéskötési ügyintézője. 2015. novembere óta dolgozom a karon, ahol a szakirányú továbbképzéseket, akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, valamint szociális továbbképzéseket érintő oktatói és egyéb oktatást segítő feladatokra irányuló szerződéskötések előkészítésével, illetve e szerződések elkészítésével, jóváhagyatásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat látom el.