Gordosné Szabó Anna Kutatószoba

Gordosné Szabó Anna Kutatószoba

Gordosné Szabó Anna Kutatószoba

Dr. Zászkaliczky Péter, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja 2015. szeptember 2-án avatta fel az Ecseri út 3. sz. épületben azt a kutatószobát, amelyet Gordosné Szabó Annáról neveztek el. A gyógypedagógia történetének kutatója, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola volt főigazgatója, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének alapító tagja, a Gyógypedagógiai Szemle alapító főszerkesztője életének utolsó éveiben ebben a szobában dolgozott, gyűjtötte és rendszerezte a szakterület jelentős tárgyi és szellemi örökségét.

A kutatószoba szellemisége, a múltat és a jelent összekötő valósága a Gyűjtemény vezetőjének alkotómunkája. Ez a munka a megnyitó napjával nem zárult le. A Kar tervei szerint a kutatószobába várja mindazokat, akik a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány múltját kutatják és ehhez a Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény anyagából kívánnak dokumentumokat feldolgozni. Továbbá a kutatószoba adhat helyet külföldi ösztöndíjasok (pl.: Fulbright) munkájához is. Használatáról szóló igényeket a Gyűjtemény vezetőjének kérjük jelezni (gyujtemeny@barczi.elte.hu)