Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ

MUNKAKÖR

SZERVEZETI EGYSÉG

2019. július 19.  képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2019. augusztus 26. tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2019. augusztus 26. oktatási ügyekért felelős dékánhelyettes Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2019. augusztus 26. egyetemi docens BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet
2019. augusztus 26. egyetemi docens BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet
2019. augusztus 26. egyetemi docens BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
2019. augusztus 28. intézetigazgató BGGYK Általános Gyógypedagógiai Intézet
2019. augusztus 28. intézetigazgató BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet
2019. augusztus 28. intézetigazgató BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet