Gyógypedagógia Doktori Program

Gyógypedagógia Doktori Program

Gyógypedagógia Doktori Program bemutatása

Gyógypedagógia Doktori Program bemutatása

A Gyógypedagógiai Doktori Program célja

A Gyógypedagógia doktori program célja olyan fiatal kutatók képzése, akik képesek lesznek vezetői szerepek betöltésére egyetemeken, kutatóintézetekben, valamint klinikai-gyakorlati kutatásokat folytató egyéb intézményekben. A program, a gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány interdiszciplináris jellegéhez igazodva, a neveléstudományi ismeretek mellett számos egyéb tudományterületről, mint a pszichológia, orvos-biológia, szociológia és jogtudomány nyújt modern szaktudást a hallgatók kutatási témáihoz illeszkedve. E sokszínűséget jól tükrözik a folyamatban lévő kutatási projektek az inkluzív oktatással, a fogyatékos gyermekek és felnőttek pedagógiai és pszichológiai vizsgálataival, a fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedésének támogatásával és neurorehabilitációjával kapcsolatosan. Bár a képzés során igyekszünk a hallgatók előrehaladását egyénre szabott programokkal segíteni, fontosnak tartjuk azt is, hogy valamennyien rendelkezzenek alapvető tudományelméleti és kutatásmódszertani tudással és a kirekesztés minden formáját elutasító szakmai szemlélettel. Témavezetőink a gyógypedagógia, a fogyatékosságtudomány és a rehabilitációtudomány élenjáró kutatói. 
 

Mire jó a Ph.D.?

Ha valaki tudományos kutató vagy egyetemi tanár szeretne lenni, akkor ahhoz szüksége van a Ph.D.-re. Azt azonban fontos szem előtt tartani, hogy a Ph.D. megszerzése, az csak egy szakasza az ember szakmai útjának és nem a végcélja.

Kinek ajánlott a Ph.D.-t megszerezni?

Mindazoknak, akik szeretnének elméleti vagy alkalmazott kutatásokat végezni és/vagy felsőoktatási intézményekben tanítani, mert örömmel keresnek választ új és bonyolult kérdésekre, mert élvezik a válaszkeresés és a felfedezés izgalmas és szövevényes folyamatait, mert hajtja őket a kíváncsiság és a megoldások keresése. Nem vesztik el lelkesedésüket, ha munkájuk során akadályokba ütköznek, hanem az akadályokat is újabb tanulási lehetőségnek tekintik. Szívesen vizsgálnak meg egy kérdést többféle szempontból, érdeklődéssel tanulmányozzák mások munkáját és örömmel osztják meg saját eredményeiket.  

Elérhetőségek

Oktatási helyszínek

Gyógypedagógiához kapcsolódó kurzusok
Cím: 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Általános kurzusok
Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: 461-4500/3863
E-mail: ndi@ppk.elte.hu

Programvezető

dr. habil Perlusz Andrea, főiskolai tanár
e-mail: perlusz.andrea@barczi.elte.hu

Neveléstudományi Doktori Iskola vezetője

Dr. Zsolnai Anikó, egyetemi tanár
e-mail: zsolnai.aniko@ppk.elte.hu