Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Pályázati felhívás - Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

Pályázati felhívás - Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatók támogatása. Az ösztöndíj a 2023/2024. tanév során, 10 hónapon keresztül nyújt havi rendszeres anyagi támogatást és egyben erkölcsi elismerést a sikeresen pályázó hallgatók számára.

A Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra a Kar azon államilag támogatott (állami (rész)ösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és szakmai területükön kimagasló munkát végeztek. Jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek, valamint az utolsó két aktív félévükben félévente legalább 20 kreditet teljesítettek és súlyozott/halmozott tanulmányi átlaguk az utolsó két aktív félévben félévente eléri a 4,51-et.

A pályázatok benyújtása Neptun kérelem leadásával történik.
Beadási határidő: 2023. július 3-ig, (hétfő) 8 óráig.
A pályázók az elért eredményükről 2023. július 13-án kerülnek kiértesítésre.

A pályázati felhívás, a pontozási rend és az nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kari szabályozása az alábbi linkekre kattintva érhető el:

Pályázati felhívás - 2023/2024 (pdf), (doc)

Pontozási rend – 2023/2024 (pdf), (doc)

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kari szabályozása (pdf), (doc)