Együttnevelés autizmusban – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés

Képzés a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Programhoz (CsIIP)

2023.05.10.
Együttnevelés autizmusban – 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzés
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt nyújtó, a pedagógusok előmeneteli rendszerébe beszámítható, 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet többségi iskolák alsó tagozatán tanító pedagógusok (tanítók, osztályfőnökök) számára.

Az autizmus nem ritka állapot, legalább 100 000 embert érint Magyarországon. Az autizmussal élő tanulók nevelése és oktatása a többségi iskolákban, napjainkban hatalmas kihívást jelent valamennyi szereplő, így a kortársak számára is. A 30 órás, folyamatba ágyazott továbbképzési program célja, hogy az együttnevelésben dolgozó pedagógusokat felkészítse a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) bevezetésére saját osztályaikban.

A Program (CsIIP) az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (maszk.elte.hu) hároméves kutatói és fejlesztői munkájának eredménye. Azért született, hogy javítsa az autizmussal élő kisiskolások életminőségét a befogadás előmozdításával, osztálytársaik tudásformálásával. A Program 25 változatos, élvezetes, az iskolai tananyaghoz illesztett aktivitással célozza meg a különbözőségek és hasonlóságok felismerését és elfogadását, az autizmus jellegzetes viselkedéses képének megértését, a különleges osztálytársakkal való együttműködés stratégiáit, a társadalmi felelősségvállalást, valamint az iskolai zaklatás megelőzését. (A programról és hatásairól a csiip.elte.hu oldalon olvashat bővebben.)

A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program Tanítói útmutatót és aktivitásgyűjteményt, valamint a Csillagbusz című mesekönyveket a résztvevők számára a szervező biztosítja. (A Csillagbusz mesekönyv a CsIIP-et a jövőben alkalmazó osztályban rendelkezésre kell álljon tanulópáronként legalább egy példányban) 

A képzést ajánljuk mindazoknak, akik a köznevelés területén a nevelési, oktatási intézményekben, alsó tagozatos osztályokban oktatnak és pedagógus végzettségű szakemberek (tanítók, osztályfőnökök).

A továbbképzés főbb tematikai egységei:

 • A Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program alapjai - áttekintés a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program kialakításának kutatási hátteréről, A Csillagbusz mese megismerése, az első kötelező aktivitás közös feldolgozása.
 • Alaptények az autizmus spektrum állapotról, a megközelítés alapjai: alaptények az autizmusról, különös tekintettel a magasan funkcionáló gyermekekre. A támogatás módszertana és stratégiái autizmusban, a támogatás gyakorlata autizmusban, eszközök, módszerek
 • A CsIIP aktivitások megismerése: a CsIIP implementációjának alapjai, a kötelező és opcionális aktivitások kipróbálása - az autizmus viselkedéses képének megismerése és elfogadása, a különbözőségek tisztelete, a bullying megelőzése és kezelése, együttműködési stratégiák és társadalmi felelősségvállalás
 • Előkészület a tantestületi felkészítésre
 • Az e-mentor támogatásával, a gyakorlat lebonyolítása, a tantestületi felkészítő egy részének megtartása szupervízió mellett. A továbbképzés zárása, visszajelzés az egyéni feladatról.

Szervező: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Felnőttképzési eng. szám:
E/2021/000005
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, 1097 Budapest, Ecseri út 3.

Képzés ideje: --

A képzés oktatói: a CsIIP fejlesztői (lásd: http://csiip.elte.hu/)

Regisztrációs díj: 10.000 Ft/fő

A képzésen való részvétel regisztráció, ill. jelentkezés köteles! A regisztrációs díj egy jelképes összeg.

A képzés maga a "Mórahalmi komplex ellátást nyújtó modell-centrum szakmai hátterének biztosításához gyógypedagógiai/autizmus tematikájú oktatási innovációk fejlesztése az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon" c. projekt támogatásából valósul meg.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 1. Részvétel a továbbképzés teljes óraszámának 90%-án.
 2. A tantestületi felkészítés, mint önálló gyakorlat kivitelezése
  • definíciók, kulcsfogalmak szakszerű és pontos használata
  • releváns információk maradéktalan átadása
  • a tantestület autizmussal kapcsolatos tapasztalatainak figyelembevétele
  • kérdések esetén kompetenciahatáraira figyelemmel történő válaszadás
  • A záró értékelő teszten legalább 60%-os eredmény elérése

Jelentkezési határidő: --

Következő CSIIP indulás: várhatóan a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében

Számlakérő nyilatkozat


A jelentkezés feltételei:

 • Egyetemi és/vagy főiskolai szintű végzettség pedagógusképzési területen (tanító)
 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek;

rendszeres tanítás a CsIIP-et a jövőben alkalmazó osztályban

 

Jelentkezni a jelentkezési határidőig vagy a keretlétszám eléréséig a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és a hozzá kapcsolódó mellékletek elektronikusan történő megküldésével lehet. A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, ha a jelentkezési lap és valamennyi szükséges melléklet beérkezett.

Amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő lejárta előtt betelik, a jelentkezést lezárjuk. Ez a honlapon közzétételre kerül, ezért kérjük, jelentkezése megküldése előtt tájékozódjon.

A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek

 • egyetemi és/vagy főiskolai szintű tanító végzettséget igazoló oklevél másolata
 • számlakérő nyilatkozat


A jelentkezési lapot és annak mellékleteit kérjük elektronikusan
 szíveskedjenek megküldeni az alábbi címre:

E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu

További információ adminisztratív kérdésekben az alábbi elérhetőségen is kérhető:

E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu