Dialógusok az Autizmusról 2022

Dialógusok az Autizmusról 2022
04/07

2022. április 07. 14:00 - 19:00

Online (MS Teams)

04/07

2022. április 07. 14:00 - 19:00

Online (MS Teams)


A „Dialógusok az autizmusról című szakmai rendezvény immár komoly hagyománnyal rendelkezik. A rendezvénysorozat célja segíteni a kutatók, gyakorlati szakemberek, autizmussal élő emberek és hozzátartozóik párbeszédét. Az idei tudományos-szakmai konferencián Vígh Katalinra emlékezünk.

Az első „Dialógusok az autizmusról” című konferenciánkat 2012-ben tartottuk, amelyen bemutatkozott a gyógypedagógia új szakiránya. 10 év telt el azóta. Most szakmai dialógusra, emlékezésre, a sikereink és veszteségeink átgondolására hívunk minden érdeklődőt, kollégát, autizmussal élő embert, szülőket, volt és jelenlegi hallgatónkat. Minden előadás kapcsolódik a szakirány munkájához, oktatói, kutatói, hallgatói, szülői, gyakorlati perspektívából szemlélve azt. Bemutatjuk az elmúlt tíz évben kiforrott és oktatott szakmai tartalmakat és a legfrissebb kutatásainkat. Minden előadás kapcsolódik Vígh Katalinhoz is, aki a kezdetektől részt vett a szakirány oktatói és kutatói munkájában, s akit több mint egy éve veszítettünk el.

Szeretettel várunk mindenkit az online térben április 7-én délután 14 órakor.

Részletes program (pdf)

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirányának oktatói és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) tagjai

Adatkezelésre vonatkozó információk

Az ELTE BGGYK a jelentkezők személyes adatainak kezelése során kiemelt figyelmet fordít az adatkezelési jogok biztosítására, a személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú rendelet (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az adatokat kizárólag a 2022. április 7-én tartandó Dialógusok az Autizmusról 2022. c. konferenciára való jelentkezéshez gyűjti, azokat harmadik fél számára nem továbbítja. Az ELTE BGGYK birtokába jutott személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli és tárolja. A Konferencia végeztével azokat megsemmisíti.

Az online rendezvényhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató innen tölthető le.

Az adatkezelésre vonatkozó információkat megértettem, és a regisztráció során megadott adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok: