Komplex tehetséggondozási projektet zártunk

Pályázati beszámoló

2021.07.01.
Komplex tehetséggondozási projektet zártunk
A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány (GYFA) és az ELTE BGGYK – teljes pályázati nevén –  „A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak támogatása (NTP-PKTF-20)” című pályázat keretében hangolta össze a Kar különböző műhelyeiben zajló kutatói-fejlesztői, tehetséggondozói és innovációs munkát. A program célja volt a fiatal tehetségek pályaorientációjának elősegítése, akadémiai haladásának támogatása, és a pályán maradáshoz való motiváció biztosítása is.

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány által megvalósított projektet a Nemzeti Tehetség Program keretében a Miniszterelnökség támogatta (támogatás mértéke: 4 631 000 Ft). A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Doktoranduszok tapasztalatcsere platformja és frissen végzett doktori fokozattal rendelkezők tapasztalat-megosztása: "A doktorim története" sorozat

A Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely keretein belül megvalósított K+F Inkubátor Pályakezdő Kutatóknak című tehetséggondozási kezdeményezésen belül „A doktorim története” sorozatban öt FDM-tag (dr Kondor Zsuzsanna, dr Sándor Anikó, dr Kunt Zsuzsanna, dr Loványi Eszter, drs Dukic Mónika) osztotta meg a doktori folyamattal kapcsolatos narratíváit a közösséggel. A doktori és posztdoktori folyamat különböző szakaszában lévő kolléganők betekintést engedtek szakmai és személyes motivációikba, doktori kutatásaik tervezési és kivitelezési folyamataiba, illetve megosztották sikereiket és nehézségeiket, erőforrásaikat és kihívásaikat a munkájuk során. Minden narratívának a megosztását követte egy 40-60 perces diszkusszió, amely során a hallgatóság feltehette kérdéseit, megoszthatta kapcsolódó tapasztalatait – akár már a doktori védése után áll, akár még a doktori iskolába való jelentkezést tervezi. 

Online Kari TDK platform kialakítása

A Tudományos Diákköri Konferencia folyamat mint tehetséggondozó, aktivitási lehetőség, az akadémiai pálya előszobájaként, a fiatal kutatók műhelyekbe illeszkedését támogató és az akadémiai kultúra megismerését célzó tevékenységeket célozza meg. Ennek keretében a pályázati támogatás révén valósult meg az Online Kari TDK platform kialakítása.

A platform 2020. július 14-én jött létre, a struktúra kialakítása, a tartalmi elemekkel való feltöltés és a résztvevők csatlakozása a felület dinamikus jellegéből adódóan folyamatos. Az online TDK platform lehetőséget ad a doktoranduszok és pályakezdő kutatók TDK témavezetői lehetőségének megteremtésében, a mentori kvalitások kibontakoztatásában. Az online TDK platform a tudományos életpálya kezdeti szakaszától kezdve tájékoztat a K+F pályázati és támogatási lehetőségekről, valamint lehetőséget ad a hazai és a külföldi programokban résztvevő tehetségek online tapasztalatcseréjére, a KFI hazai és nemzetközi vonatkozásainak megismerésére.

Kari TDK konferencia megrendezése

Kari TDK konferencia megrendezése (kiegészítő tevékenység) , mely az akadémiai pálya iránt érdeklődő alap- és mesterképzésben tanuló gyógypedagógus hallgatók számára kínál támogatási lehetőséget bekapcsolódni a kari kutatási műhelyek munkájába, valamint kilépni az országos kutatási térbe. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Tudományos Diákköri Tanácsa 2020. november 25-én 15 órai kezdettel tartotta a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára kvalifikáló online, házi Konferenciáját.

A hazai és határon túli együttműködést támogató workshop

A hazai és határon túli együttműködést támogató workshopra 2021. április 23-án pénteken 14:00-17:00 óra között került sor. A programelem célja az ELTE BGGYK és a határon túli felsőoktatási intézmények különböző szakmai szereplőivel, hallgatókkal, fiatalokkal és a releváns szakmai szervezetek résztvevőivel való közös munka, a jó gyakorlatok megosztása, illetve a szakmai együttműködések kialakításának támogatása. Az online esemény nagy érdeklődés mellett zajlott, amelynek lezárásaként a résztvevők egyműködési szándéknyilatkoztot fogadtak el, és létrehozták az Inkluzív Tudományos Együttműködés Kárpát-medencei Hálóját, amelyhez továbbra is várjuk a csatlakozni kívánó szervezeteket, intézményeket, hallgatókat, szakembereket.

Fiatal kutatók mentálhigiénés támogatása

Fiatal kutatók mentálhigiénés támogatása (stressz, konfliktus- és frusztrációkezelés), melynek célja a kutatói lét hatékonyságának fokozása a nehéz, feszült, stresszel teli helyzetek eredményes, konstruktív kezelésének erősítésével, a személyes hatékonyság fokozásával, az ehhez kapcsolódó önreflektív munkamód támogatásával. A programelem célja volt az is, hogy rugalmasan alkalmazkodjon a résztvevő fiatal kutatók felmerülő igényeihez. A 30 órás tanácsadáson összesen 8 fő doktorandusz és frissen PhD fokozatot szerzett oktató vett részt.

A megvalósult projektről szóló részletes beszámoló innen érhető el.