Merjünk változtatni! – AJÁNLÓ

Fórumszínház-alapú részvételi akciókutatás

2022.10.10.
Merjünk változtatni! – AJÁNLÓ
Három kollégánk, Novák Géza Máté, Kunt Zsuzsanna és Horváth Zsuzsanna jegyzik azt a nagyon izgalmas módszertani kiadványt, amely az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar gondozásában jelent meg.

Mindig időszerű, fontos téma a felnőtté váló korosztály számára az iskolában, a családban keletkező, sokszor rejtetten agresszív, szorongató konfliktusok feloldása. Segítséget nyújthat a velük foglalkozó pedagógusok számára ez a módszertani szakkönyv, amely az iskolai klíma javításához, az asszertív énhatékonyság növeléséhez és a konfliktusok dialogikus kezelésének megtanulásához lát el hatékony intervenciós eszközökkel.

A könyv elsőként elméleti áttekintést nyújt a színháztörténet idevágó alaptémáiról. Ezenfelül a benne rejlő gazdag szöveganyag, az informatív jegyzőkönyv- és interjúrészletek, kérdéssorok, táblázatok, ábrák segítségével összefüggő képeket kapunk konkrét iskolai eseményekről

és az azokat működtető kommunikációs, pedagógiai folyamatokról. Ugyanakkor a kötet fogalmilag is rendszerezi a kvalitatív tartalomelemzéssel kinyert működési kategóriákat, a megmutatkozó intra- és interperszonális horizontok jellemzőit a kontextus, a dinamika és a részvétel tekintetében.

A szerzők az alkalmazott színház köréből nemcsak a fórumszínház jellegzetes, interaktív lehetőségeit mutatják be, hanem a terepmunka során mindezt részvételi akciókutatásként is kiaknázzák – az alapjelenet-alkotás utáni jelenetbe hívástól, a szerepformáláson át a reflektív folyamatelemzésig.

A kötet egészéből kiolvasható, hogy a fórumszínház-alapú programok hatékony segítséget nyújthatnak a konfliktuskezelés megtanulásában. Intenzív módjai ezek az énhatékonyság megélésének és egy pozitív közösségi jövőkép láthatóvá tételének. Így a könyvben leírtak mentén tovább folytatható a mindenkori szerepbe kerülők (diákok, tanárok, dramaturgok, kutatók) párbeszéde az itt és mostban arról, hogy min és hogyan kellene változtatnunk.

Deszpot Gabriella

 

A kötet a Szorongás helyett én-hatékonyság Iskolai konfliktuskezelés és bullying intervenciós lehetőségek művészet-alapú módszerekkel (2018-1.2.1-NKP – Nemzeti Kiválósági Program) című kutatás keretében készült.

Online elérhető az ELTE Reader oldalán.