Felvételi

Felvételi

Felvételi

Általános információk

Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola képzésére történő jelentkezésnek, a felvételi eljárásban és a képzésben való részvételnek nem kizárólagos feltétele a pedagógus/andragógus egyetemi/Master diploma, de a doktori iskola csak annak a jelentkezését fogadja el, akinek a szakterületén szerzett MA diplomája jeles vagy jó minősítésű. A nem pedagógia/andragógia szakon végzettek számára a Doktori Iskola kötelezően elvégzendő kurzusokat hirdet meg. A jelentkezőnek mellékelnie kell a tervezett doktori kutatásának tervét, eddigi szakmai életútjának bemutatását, tudományos publikációinak jegyzékét, továbbá legalább egy publikációjának, illetve egyéb tudományos jellegű írásának másolatát, valamint egy minimum 3500 szavas referencia anyagot. A kutatási terv elkészítése előtt minden hallgatónak ajánlott kapcsolatba lépni a választott témavezetővel és meggyőződni arról, hogy a témavezető, sikeres felvételi esetén, vállalja a hallgató témavezetését. A kutatási tervet a fogásra készen álló témavezetővel megbeszéltek alapján kell elkészíteni. 

A jelentkezés sajátos felvételi feltételei

A doktori képzésre való jelentkezéskor a benyújtott kutatási terv vázlatának tartalmaznia kell a választott kutatási téma pontos megnevezését, a megválaszolandó kutatási kérdések, valamint a tervezett kutatási módszerek leírását. A vázlatban tételesen ki kell fejteni, miképp kapcsolódik témája a választott programban meghirdetett témákhoz (melyik témavezető mely témakiírásának felel meg pályázata), miben rejlik kutatási témájának újszerűsége és tudományos – szakmai – társadalmi fontossága, valamint tükröznie kell a pályázó eddigi, a témához kapcsolódó szakirodalmi tájékozottságát is. A kutatási terv elkészítése előtt minden hallgatónak ajánlott kapcsolatba lépni a választott témavezetővel és meggyőződni arról, hogy a témavezető, sikeres felvételi esetén, vállalja a hallgató témavezetését. A kutatási tervet a fogásra készen álló témavezetővel megbeszéltek alapján kell elkészíteni. 

Tanácsok a felkészüléshez

A jó kutatási terv a jól megfogalmazott kutatási kérdésből indul ki, majd az ehhez  illeszkedő elméleti keretbe helyezi a témát és ismerteti a szintén illeszkedő módszertant. Fontos a kutatás jelentőségének meggyőző szemléltetése is. A tervezet megfelelő formátumú, konkrét hivatkozásokat tartalmaz, bő és aktuális szakirodalomra támaszkodik.

Bővebb információ az ELTE Neveléstudomány Doktori Iskola honlapján a "Felvételizőknek" menüpont alatt található.