Témavezetőink

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Gyógypedagógia Program témavezetői

Név dr. Bánfalvy Csaba
E-mail cím banfalvy.csaba@barczi.elte.hu
Kutatási terület Gyógypedagógiai szociológia
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név dr. Berencsi Andrea
E-mail cím berencsi.andrea@barczi.elte.hu
Kutatási terület Mozgásszabályozás és mozgástanulás
Témakiírás Mozgástanulás tipikus és atipikus fejlődés esetén

 


 


 

Név dr. Cserháti Péter
E-mail cím P.Cserhati@rehabint.hu
Kutatási terület Combnyaktáji törések patológiája, biomechanikája, osteosynthesise, rehabilitációja. Ortézisek, protézisek fejlesztése, kinetikája, egyedi adaptációja, életminőség és költséghatékonyság elemzések.
Témakiírás Csípőtáji combcsonttörések rögzítésének kísérletes és klinikai elemzése.

 


 


 

  Név dr. habil Csillag Sára
E-mail cím csillag.sara@uni-bge.hu
Kutatási terület  felelős és fenntartható vállalat, HR etikai dilemmái, HR a KKV szektorban, fogyatékkal élő emberek a munkaerőpiacon, fogyatékossággal élő vállalkozók, részvételi módszerek, üzleti felsőoktatás jövője
Témakiírás Emberi-erőforrás menedzsment kis és középvállalatoknál

 


 


 

Név Gereben Ferencné dr.
E-mail cím gereben.ferencne@barczi.elte.hu
Kutatási terület gyógypedagógia, diagnosztika, terápiás eljárások, sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók, képességfejlődés és fejlesztés, nyelvi zavarok
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név Győriné Stefanik Krisztina dr.
E-mail cím stefanik.krisztina@barczi.elte.hu
Kutatási terület  Az autizmus spektrum pszichológiai és pszicho-edukációs jellemzői, ezek gyakorlati implikációi. Evidencia-alapú oktatás és támogatás speciális szükségletű gyermekek és felnőttek számára.
Témakiírás Autizmussal élő gyerekek és felnőttek társadalmi inklúziójának támogatása

 


 


 

Név dr. habil Jakab Zoltán
E-mail cím jakab.zoltan@barczi.elte.hu
Kutatási terület beszédészlelés; tudatelmélet, fogalmi fejlődés
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név dr. Káldi Tamás
E-mail cím kaldi.tamas@barczi.elte.hu
Kutatási terület A nyelvi feldolgozáshoz és produkcióhoz köthető figyelmi allokációs mintázatok vizsgálata afáziás személyek esetében. Eseményreprezentáció, és eseményszemantika.
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név dr. Kas Bence
E-mail cím kas.bence@barczi.elte.hu
Kutatási terület pszicholingvisztika, logopédia, nyelvfejlődési zavarok
Témakiírás A nyelvi és beszédképesség zavarainak diagnosztikus és intervenciós fókuszú vizsgálatai

 


 


 

Név dr. Könczei György
E-mail cím konczei.elte.ds@gmail.com
Kutatási terület (Kritikai) fogyatékosságtudomány és azon belül: fogyatékosságtudomány elmélettörténet ill. fogyatékosságtörténet - 1984 óta. N.B.: a rendszer 50 éves tudományszakokat nem értelmez, alább szociológia.
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

  Név dr. Kövi Zsuzsanna
E-mail cím zsuzsanna.suranyi@gmail.com
Kutatási terület Kultúrközi személyiségpszichológia Egészségpszichológia Személy-orientált módszertani kutatások
Témakiírás Lelki egészség meghatározói tanulási vagy viselkedési zavart mutató iskolásoknál
    Természettel való kapcsolat és mentális egészség kultúrközi megközelítésben.
     Bio-pszicho-szocio-spirituális jóllét és személyiség kultúrközi vizsgálata

 


 


 

Név dr. Márkus Eszter
E-mail cím markus.eszter@barczi.elte.hu
Kutatási terület gyógypedagógia, gyógypedagógus-képzés, szomatopedagógia, súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiája
Témakiírás Súlyosan-halmozottan fogyatékos (magas támogatási szükségletű) személyek gyógypedagógiai támogatása - korai fejlesztéstől az önrendelkezésig 

 


 


 

Név dr. habil Marton Klára
E-mail cím marton.klara@barczi.elte.hu
Kutatási terület Kognitív funkciók és a nyelv kapcsolata két- és többnyelvű, valamint nyelvi eltérést/zavart mutató populációkban, pl. nyelvfejlődési zavar, afázia egy és kétnyelvű személyeknél
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név dr. Novák Géza Máté
E-mail cím novak.geza@barczi.elte.hu
Kutatási terület Alkalmazott színház, dráma, mozgás/testtudat alapú kutatások
Témakiírás Alkalmazott színház, dráma, mozgás és testtudat alapú kutatások

 


 


 

Név dr. habil Papp Gabriella
E-mail cím papp.gabriella@barczi.elte.hu
Kutatási terület Fogyatékos gyermekek együttnevelése, tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése
Témakiírás Integráció/Inklúzió, speciális szükséglet a társadalmi, nevelési és oktatási folyamatokban

 


 


 

Név dr. habil Perlusz Andrea
E-mail cím perlusz.andrea@barczi.elte.hu
Kutatási terület A SNI, ill. a hallássérült gyermekek integrációja, inkluzíója (tanulmányi eredményesség, szociális beilleszkedés befogadó közösségek). A hallássérültek rehabilitációja, társadalmi beilleszkedése.
Témakiírás Az integráció és inklúzió különböző aspektusai: víziók, attitűdök, feltételek, módszertani megfontolások és befogadó közösségek

 


 


 

  Név dr. Rácz József
E-mail cím racz.jozsef@ppk.elte.hu
Kutatási terület  Droghasználók kvalitatív szociálpszichológiai és szociológiai vizsgálata, etnográfiai terepmunka. Kezelésben résztvevő droghasználók elemzése.
Témakiírás Kvalitatív pszichológiai kutatások
    Kvalitatív egészségtudományi kutatások

 


 


 

Név dr. Sándor Anikó
E-mail cím sandor.aniko@barczi.elte.hu
Kutatási terület fogyatékosságtudomány
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

  Név Sebestyénné Tar Éva Mária dr. habil.
E-mail cím tar.eva@barczi.elte.hu
Kutatási terület A magyar szegmentális fonológia tipikus és atipikus elsajátítása. Az extrém mértékben variábilis beszéd sajátosságai.
Témakiírás A beszédállapot fonetikai/fonológiai sajátosságai beszédhanghibákban

 


 


 

Név dr. Szekeres Ágota
E-mail cím szekeres.agota@barczi.elte.hu
Kutatási terület enyhén értelmi fogyatékos tanulók közösségekben, szociometria
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

  Név dr. Szenczi-Velkey Beáta
E-mail cím szenczi.beata@barczi.elte.hu
Kutatási terület Tanulási motiváció, olvasási motiváció, tanulásban akadályozott tanulók, sajátos nevelési igényű tanulók a rendszerszintű mérésekben
Témakiírás Az affektív tényezők szerepe atipikusan fejlődő tanulók iskolai sikerességében
    Az olvasási motiváció fejlesztése

 


 


 

  Név dr. Vámos Tibor
E-mail cím vamos.tibor@barczi.elte.hu
Kutatási terület  
Témakiírás  

 


 


 

Név Dr. Völgyesi-Molnár Márta
E-mail cím molnar.marta@barczi.elte.hu
Kutatási terület autizmus spektrum zavarok életminőség, pszichológiai jól-lét inklúzió(oktatás)
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.

 


 


 

Név dr. Zászkaliczky Péter
E-mail cím zaszkaliczky.peter@barczi.elte.hu
Kutatási terület  A gyógypedagógia tudományelméleti és -rendszertani, antropológiai és etikai kérdései, társadalmi rehabilitáció és inklúzió
Témakiírás Jelenleg nincs meghirdetve.