A doktori képzés felépítése

A doktori képzés felépítése

A doktori képzés felépítése
A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni és csoportos felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység, amelynek célja a doktori fokozat megszerzésére való felkészítés.

A doktori képzés nyolc féléves képzési ideje alatt legalább kettőszáznegyven kreditet kell szerezni. A képzés két egymásra épülő része a képzési és kutatási szakasz, valamint kutatási és disszertációs szakasz. A negyedik félév végén, képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsgát követi a fokozatszerzési eljárás, amelyben a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, hogy eljusson a doktori fokozat megszerzésig.  

2016-os (jelenleg aktuális) doktori szabályzat  
A korábbi évek doktori szabályzatai és tantervei: 2013-as doktori szabályzat
A doktori képzés tanterve