Fokozatszerzési eljárás

Fokozatszerzési eljárás

Fokozatszerzési eljárás

A doktori képzés második szakasza az abszolutóriumot követően a fokozatszerzési eljárás, amelyben a hallgató a kutatási és disszertációs szakasz teljesítésével vesz részt, hogy eljusson a doktori fokozat megszerzésig. A doktorjelölti jogviszony két naptári évig tart. A jelentkezés Pedagógiai és Pszichológiai Doktori Tanács általi elfogadásának napjától számított két naptári éven belül a doktorjelölt szigorlatot tesz, a kutatóhelyi vitán részt vesz, valamint benyújtja disszertációját. A disszertáció megvédése eshet a két naptári éven kívülre is.

A fokozatszerzéssel kapcsolatos aktuális információkat a Neveléstudományi Doktori Iskola honlapján találja.