MTA post-Covid Kutatócsoport

MTA post-Covid Kutatócsoport

A kutatási projektről

A kutatási projektről
Pályázat kiírója: Magyar Tudományos Akadémia
Pályázati felhívás címe: MTA Post-COVID pályázat 2021
Pályázat időtartama: 2022-04-01 – 2024-03-31
Pályázat benyújtója: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

Pályázat címe

Társadalmi innovációk a fogyatékos személyeket támogató formális és informális szektorok ökoszisztémájában a COVID-19 járvány idején

Pályázat rövid összefoglalója

A kutatás a pandémia idején, a formális és informális szektorok ökoszisztémájában létrejött, fogyatékos személyeket segítő innovatív megoldásokat mutatja be. A járvány kihívások elé állította a szolgáltatókat, a helyi közösségeket és a háztartásokat, új megküzdési stratégiák kialakítására  késztette  őket.  A  ’twin-track’  megközelítést  követve  kiemelten  vizsgáljuk  a mindenkinek  szóló  köz-  és  a  fogyatékos  emberek  számára  létrehozott  szolgáltatások hozzáférhetőségét,  valamint,  hogy  hogyan  segítik  a  fogyatékos  emberek  társadalmi inklúzióját  és  önálló  életvitelét.  Többféle  kutatási  módszert  alkalmazunk.  Feldolgozzuk  a vonatkozó  szakirodalmat,  statisztikai  adatbázisokat,  az  ENSZ  WG  on  Disability  Statistics módszerét  adaptálva  háztartási  kérdőíves  vizsgálatot  végzünk,  félig  strukturált  interjúkat készítünk fogyatékos személyekkel és/vagy családtagjaikkal, szakértői interjúkat veszünk fel a szolgáltatások szakembereivel és hálózat elemzést készítünk az intézményközi kapcsolatok feltárására.

Kutatócsoport tagjai

Kutatásvezető: Dr. Tausz Katalin professor emeritus (ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszék)

Bányai Borbála PhD, ELTE BGGYK
Csabai Lucia PhD, ELTE BGGYK
Kondor Zsuzsa PhD, ELTE BGGYK
Menich Nóra PhD, Társadalomtudományi Kutatóközpont