Út az abszolutóriumhoz

Út az abszolutóriumhoz

Út az abszolutóriumhoz
A képzési és kutatási szakasz a doktori képzés első két éve. Ennek lezárásaként a doktorandusz komplex vizsgát tesz,  amellyel abszolutóriumot szerez. Ez a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltétele. A képzési és kutatási szakaszban a hallgatók a doktori iskola által meghirdetett nappali tagozatos kurzusok keretében megfelelő mennyiségű és összetételű tanulmányi kreditet, valamint ezzel párhuzamosan kutatási krediteket gyűjtenek. E kreditek megléte az abszolutórium feltétele. 

Képzési kreditek

A jelenleg aktuális, 2016-os egyetemi doktori szabályzat szerint a doktori iskola nappali tagozatos képzés keretében, szerdai napokon hirdet kurzusokat, moduláris rendszerben. A gyógypedagógiai program hallgatói számára három modul esetében kötelező a minimális 21 kredit megszerzése a 4 félév során (elméleti, kutatásmódszertani és gyógypedagógiai modul), ezek mellé legalább 21 kreditet kell egyéb, szabadon választott kurzusokból összegyűjtetni.

Aktuális kurzuskínálat

Kutatási kreditek

A kutatási krediteket a tudományos és oktatói tevékenységére kapja a hallgató. Kiemelendő, hogy az abszolutórium megszerzésének feltétele a megfelelő számú magyar nyelvű és idegen nyelvű publikáció megléte. A kutatási és publikációs követelmények és a kreditszámítás módja nem egységes: annak függvényében változik, hogy melyik évben iratkozott be a hallgató, és melyik szabályozás érvényes rá. Ezért fontos erről időben, pontosan tájékozódni!

Tanterv és Kreditrendszer