Gyakorlatvezetői fórum 2022

(Újra) Együtt! – Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum

Tiszteltettel és örömmel várjuk gyakorlatvezető kollégáinkat az október 18-ra szervezett szakmai napra és a már jól ismert gyakorlatvezetői fórumra. Sajnos két évig nem volt lehetőségünk személyesen találkozni, így a szakirányok online tartották meg a gyakorlatvezetői fórumokat, amelyek során is igyekeztek ébren tartani azt a szakmai kapcsolatot, amelynek köszönhetően szorosan kapcsolódik egymáshoz alapszakos gyógypedagógia képzésünkben az elmélet és a gyakorlat, komplex egészként biztosítva azt a minőséget, ami fémjelzi az ELTE Bárczi töretlen népszerűségnek örvendő gyógypedagógusképzését.

Hogy ez a két kihagyott év után kicsit pótoljuk a személyes jelenléttel megvalósuló kapcsolattartás elmaradt szakmai diskurzusait, egész napos programokkal várjuk gyakorlatvezetőinket, az intézmények vezetőit, a tankerületek szakmai felelőseit, mindazokat, akik kapcsolódnak gyakorlati képzésünk megvalósításához. A program három kulcsfogalom/gondolat köré rendeződve alakult: tudásmegújítás - elmélet a gyakorlatban - együttműködés. A szakmai nap és a gyakorlatvezetői fórum során szeretnénk betekintési lehetőséget biztosítani abba, hogy a kari kutatások és azok eredményei hogyan hasznosulnak a gyakorlatban, hogy milyen közös projektek, együttműködések valósulnak meg gyakorlóhelyeink, gyakorlatvezetőink bevonásával, milyen szinergiák alakulnak ezen együttműködések mentén és azok hogyan teremtenek kölcsönösen gyümölcsöző együttműködéseket. 

Tekintettel arra, hogy az előzetes, tájékozódási céllal kért visszajelzések alapján igen nagy érdeklődés mutatkozik a programjaink iránt, kérjük, hogy a korlátozott férőhely miatt lehetőleg október 12-ig küldje el regisztrációját, amivel nagy mértékben segíti szervezőink munkáját. Ettől függetlenül a regisztráció továbbra is nyitva lesz, egészen október 17-én 12 óráig.
Amennyiben online szeretné követni előadásainkat, a csatlakozási linke(ke)t október 18-án, reggel küldjük ki, a regisztráció során megadott emailcímre.

REGISZTRÁCIÓ

Délelőtti programjainkra külön-külön is kérjük regisztrációjukat. Ezekre a programokra a délelőtti workshopok, előadások, tájékoztatók leírásánál találnak regisztrációs linket.

Az (Újra) Együtt! – Szakmai nap és gyakorlatvezetői fórum nem akkreditált pedagógus-továbbképzésnek minősül, amelyről a kar Gyógypedagógiai Továbbképző Központja tanúsítványt állít ki azoknak a résztvevőknek, akik a rendezvény teljes programján részt vesznek és előre jelzik tanúsítvány igényüket a regisztrációs felületen, majd kitöltik az erre vonatkozó további adatigénylést.

Köszönjük türelmüket és bízunk a mielőbbi személyes találkozásban.

2022.10.04.