Részképzés

Részképzés

Minden Bárczis hallgatónak lehetősége van Erasmus+ ösztöndíjjal tanulni egy vagy két szemesztert európai partneregyetemeink egyikén! Egy tanéven belül a tavaszi főpályázati és az őszi pótpályázati időszakban lehet jelentkezni. Ennek az Erasmus+ részképzésnek az a célja, hogy a hallgatóink min. 20 kredit értékben, az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó tantervi és/vagy szabadon választható kurzusokat teljesítsenek. A részképzés időtartama az adott partneregyetemen meghirdetett szemeszter hossza, ami országonként változhat. Az általános pályázati feltételeket az ELTE központi pályázati felhívása tartalmazza. A kari sajátosságokból adódó kari pályázati feltételek az alábbiakban olvashatók.

Kari tájékoztatók:
2024.02.08. 14:00-17:00 - Kari nemzetközi mobilitási tájékoztató, volt mobilitásos hallgatók beszámolója (MS Teams)
2024.02.13. 15:00 - Pályázatíró workshop I. (MS Teams)
2024.02.15. 16:00 - Kari nemzetközi mobilitási tájékoztató (A/19)
2024.02.20. 15:00 - Pályázatíró workshop II. (MS Teams)

A pályázók köre, pályázható egyetemek listája

A gyógypedagógia alapképzés (BA) és mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozatán tanulmányait végző minden hallgató, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói – amennyiben a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.

A BA képzésben résztvevő hallgatók pályázhatnak már elsőévesként is, azonban a kiutazás időpontjában követelmény a min. két lezárt félév.

A hallgató minden képzési ciklusában (BA, MA, PhD) pályázhat ösztöndíjra, képzési ciklusonként max. 12  hónap időtartamban. Így azok a hallgatók is újra pályázhatnak, akik már az azonos típusú képzésük során korábban Erasmus ösztöndíjban részesültek, de nem merítették még ki összességében a 12 hónapot.

A pályázható egyetemek listája a Mobility-Online felületén található, illetve az alább megjelenő térképen.


A sikeres pályázás feltételei

Érdemes előzetesen  tájékozódni a fogadó egyetemről, annak oktatási profiljáról, a felvehető tantárgyakról, nyelvi lehetőségekről, az egyes félévek kezdő és záró időpontjáról, illetve az oktatás nyelvéről. Aki német vagy spanyol egyetemekre pályázik, készüljön fel arra, hogy a legtöbb esetben nincsenek angol nyelvű kurzusok, tehát németül vagy spanyolul feltétlen beszélnie kell. 

Egyre több egyetem kéri, hogy a hallgató igazolható nyelvtudással rendelkezzen. Legalább B2 szintű (középfok) nyelvvizsgát kérnek partnerintézményeink, de egyes esetekben ennél magasabb is lehet a követelmény. A partneregyetemek honlapján feltétlenül tájékozódni kell arról, hogy a megpályázott egyetem előír-e valamilyen nyelvvizsgát, mert ha a hallgató nem rendelkezik a szükséges feltételekkel, akkor jelentkezését a partneregyetem elutasíthatja.

Figyelem: a pályázat beadásakor nem kizáró ok, ha nincs nyelvvizsga bizonyítvány, de a fogadó egyetemre való jelentkezésnél az lehet!


Az ösztöndíjak összege

A pályázaton nyertes hallgatók a partnerintézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat. A félév kezdetét és hosszát a partneregyetem határozza meg. A kinti szorgalmi időszakról a hallgatónak a pályázás előtt tájékozódnia kell és az adatlapon ez alapján kell a hónapszámot bejelölnie.

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

havi 600 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Bulgária, Csehország, Észak-Macdeónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 540 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi teljes mértékben a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

A pályázat beadásának módja és követelményei

A pályázás csak online, a Mobility-Online felületén történik, legfeljebb 3 intézményt lehet megjelölni külön adatlapon. Pályázni 2024. február 5 - február 26-ig, 20 óráig lehet és eddig kell véglegesíteni is a pályázatot. A jelentkezés két részből áll: először a jelentkezési lapot kell kitölteni, majd a Mobility-Online felületén lehet a mellékleteket csatolni a pályázathoz.

Jelentkezési lap: A jelentkezési lap ide kattintva érhető el.

Az alább felsorolt, kötelezően, ill. opcionálisan mellékelendő dokumentumokat a Mobility-Online felületére szükséges feltölteni:

  1. Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy szöveges motivációs levél a részképzés nyelvén és magyarul. A pályázónak fel kell tüntetni, hogy miért szeretne az adott intézménybe menni, milyen jellegű kurzusokat kíván ott elvégezni és ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz. A Mobility-Online felületén az opcionálisként jelölt Study Plan részhez nem kell külön dokumentumot feltölteni, a tanulmányi tervet kérjük a motivációs levélbe foglalni!
  2. Amerikai típusú önéletrajz (pl. Europass) a részképzés nyelvén és magyarul. Ebben fel kell tüntetni a szakirányokat, az eddigi szakmai tapasztalatokat; az esetleges tudományos diákköri munkát, publikációt vagy egyéb jelentősebb szakmai eredményt; a tanulmányokon kívüli önkéntes tevékenységeket; az Erasmus külföldi vendéghallgatók mentorálását; minden további érdeklődési kört.
  3. Szakmai hozzájárulás a min. BA 3. féléves képzésre járó hallgatók esetén az alábbi szakirány(ok) vezetőitől: AS, ÉA, HA, SZO, TA
  4. A részképzés munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával (lefotózva/beszkennelve) VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával VAGY a nyelvi nyilatkozat feltöltésével.

A fentieken kívül a pályázathoz mellékelhető (de nem kötelező!) szintén a Mobility-Online felületén:

  1. A hallgatót ismerő oktató ajánlása (magyar nyelven).
  2. A ESN által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven).
  3. A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén).
  4. Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén).

A hiányos vagy a fentieknek nem megfelelő, illetve a határidőn túl leadott pályázatok érvénytelenek.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a partnerkapcsolatok, ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus koordinátora, és a HÖK képviselője.

A bizottság áttekinti és a megadott szempontok szerint pontozza a pályázati anyagokat. Végleges döntést arról, hogy a rangsor alapján mely pályázók mely intézménybe utazhatnak, valamint az ösztöndíjak pontos összegéről az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága hoz.


További információk

További információk az ELTE központi honlapján: https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

A pályázással kapcsolatban Kövecses Gréta kari Erasmus koordinátort keresd az erasmus@barczi.elte.hu címen.


Erasmus+ partneregyetemeink

 

 

Fogadó intézmény neve Ország Az egyetem Erasmus kódja Tématerület Szint Oktatás nyelve
Universidad Nacional de Cuyo Argentína - 0113 (Special Needs Education) BA spanyol
Ghent University Belgium B GENT01 0113 (Special Needs Education) BA, MA angol
HOGENT University of Applied Sciences and Arts Belgium B GENT25 0923 (Social Work) BA angol
Tallinn University Észtország EE TALLINN05 0923 (Social Work) BA, MA angol
Åbo Akademi University Finnország SF TURKU02 0313 (Psychology), 0915 (Speech Therapy) BA angol
University of Jyväskylä Finnország SF JYVASKY01 0113 (Special Needs Education) BA, MA angol
Tampere University of Applied Sciences  Finnország SF TAMPERE06 0923 (Social Work) BA, MA angol
University of Thessaly Görögország G VOLOS01 0113 (Special Needs Education) BA angol
University of Groningen Hollandia NL GRONING01 0113 (Special Needs Education) BA, MA angol
Marnix Academie Hollandia NL UTRECHT27 0113 (Special Needs Education) BA angol
The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education Lengyelország PL WARSZAW04 0113 (Special Needs Education) BA, MA angol
Humboldt-Universität zu Berlin Németország D BERLIN13 0113 (Special Needs Education) BA, MA német
Evangelische Hochschule Darmstadt Németország D DARMSTA03 0113 (Special Needs Education) BA, MA német
Technische Universität Dortmund Németország D DORTMUN01 0113 (Special Needs Education) BA, MA német, angol
Europa-Universität Flensburg Németország D FLENSBU01 0113 (Special Needs Education) BA, MA német
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Németország D HALLE01 0113 (Special Needs Education) BA német
Pädagogische Hochschule Heidelberg Németország D HEIDELB02 0113 (Special Needs Education) BA, MA német
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Németország D OLDENBU01 0113 (Special Needs Education) BA, MA német
Julius-Maximilians-Universität Würzburg Németország D WURZBUR01 0113 (Special Needs Education) BA német
Oslo Metropolitan University Norvégia N OSLO60 0923 (Social Work) BA, MA angol
Babeş-Bolyai Tudományegyetem  Románia RO CLUJNAP01 0113 (Special Needs Education) BA magyar
Universitat Autònoma de Barcelona Spanyolország E BARCELO02 0111 (Primary Education) BA angol, spanyol
Pädagogische Hochschule Zürich Svájc CH ZURICH21 0113 (Special Needs Education) BA német