Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlat külföldön

Szakmai gyakorlat külföldön

Külföldi munkatapasztalat Erasmus+ ösztöndíjjal! Akár már diplomaszerzést követően is!

Az Erasmus+ szakmai gyakorlat egész évben folyamatosan pályázható, legkésőbb az abszolutórium megszerzéséig. A gyakorlat megvalósítható a képzés alatt vagy már a diplomaszerzést követően is! Célja az itthoni tanulmányokhoz kapcsolódó terepmunka külföldi intézményben, ami foglalkoztatásnak minősülő, hospitálással egybekötött munkavégzés. A gyakorlat időtartama: 2-12 hónap, heti átlag 35-40 óra, de min. 30 óra. A gyakorlat helyszíne: az Európai Unió tagállamai, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Macedónia, Svájc illetve Törökország. Az általános pályázati feltételeket az ELTE központi pályázati felhívása tartalmazza. A kari sajátosságokból adódó kari pályázati feltételek az alábbiakban olvashatók.

Erasmus+ szakmai gyakorlatra önállóan talált intézményekbe lehet pályázni BA III.-IV. évfolyamosoknak, valamint MA-s és szakirányú továbbképzéses hallgatóknak bármely évfolyamon. A szakmai gyakorlati helyek adatbázisa olyan intézményeket tartalmaz, ahol már jártak korábban ösztöndíjas hallgatóink.

A gyakorlati képzés részleteivel kapcsolatban az alábbi honlapon található bővebb információ.

Kari tájékoztatók:
2023.02.14. 15:30 Általános tájékoztató (MS Teams)
2023.02.16. 15:30 Általános tájékoztató (MS Teams)
2023.02.21. 15:30 Szakmai gyakorlat/diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat tájékoztató (MS Teams)
2023.02.27. 16:00 Last Minute Erasmus+ tájékoztató (MS Teams)

A pályázási időszak alatt - és után is - egyéni Teams konzultációra itt lehet bejelentkezni.

A pályázók köre

 • A gyógypedagógia alapképzés (BA) nappali és levelező tagozatán legalább 5 félévet elvégzett hallgatók
 • a képzés alatti szakmai gyakorlat esetén a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók
 • diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén a pályázáskor még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
 • A gyógypedagógia mesterképzés (MA) nappali és levelező tagozatán tanulmányaikat végző hallgatók
 • a képzés alatti szakmai gyakorlat esetén a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók
 • diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén a pályázáskor még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők
 • A szakirányú továbbképzések hallgatói
 • a képzés alatti szakmai gyakorlat esetén a kiutazás tervezett idején az adott képzésben aktív hallgatók
 • diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén a pályázáskor még aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők

A sikeres pályázás feltétele

BA képzésben résztvevő hallgatók:

Az érintett szakirányok az adott intézményt szakmailag megfelelőnek, és az ott végzendő gyakorlatot a tantervi terepgyakorlat teljes vagy részleges kiváltására alkalmasnak tartja/tartják (a teljes vagy részleges kiváltás nem vonatkozik a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra)

MA, ill. szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók

A képzés felelőse az adott intézményt szakmailag megfelelőnek, és az ott végzendő gyakorlatot meghatározott tantervi vagy szabadon választható kurzusok teljes vagy részleges kiváltására alkalmasnak tartja (a teljes vagy részleges kiváltás nem vonatkozik a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra).

A megfelelő gyakorlóintézmény kiválasztásánál nem csak a kar jelenlegi partnereit lehet figyelembe venni, a hallgató is kereshet magának külön fogadó helyet. Ha a pályázási határidőig nem talál ilyen intézményt vagy még nem rendelkezik az önállóan talált intézmény fogadónyilatkozatával, akkor a pályázati adatlapra a „Keresés alatt” opciót kell bejelölnie. Bővebb információk a jelenlegi partnerekről a megadott honlapokról, ill. az adott kapcsolatokért felelős intézeti koordinátoroktól szerezhetők. Új gyakorlóhely kereséséhez a kari oktatók vagy korábbi ösztöndíjasaink élménybeszámolói tudnak ötleteket adni.


Az ösztöndíjak összege

A pályázaton nyertes hallgatók a külföldi intézmény által hivatalosan igazolt időszakra kaphatnak ösztöndíjat, amely nem lehet rövidebb 2 hónapnál. A gyakorlati időszak kezdetét és hosszát a hallgató a szakirány / a képzés felelősével, továbbá a külföldi intézménnyel egyeztetve határozza meg.

Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba utazik a hallgató:

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország

havi 750 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!

Bulgária, Csehország, Észak-Macedónia, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország

havi 690 euró; a kiegészítő támogatásokkal növelhető!


Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi teljes mértékben a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget.

 


A pályázat beadásának módja és követelményei

A pályázás online, Neptunon történik egy tanéven belül a februári főpályázati és a szeptemberi pótpályázati időszakban. Ezen kívül pedig e-mailen lehet jelentkezni, legkésőbb az abszolutórium megszerzéséig a pályázati dokumentumok elküldésével az erasmus@barczi.elte.hu címre.

Az alább felsorolt, kötelezően, ill. opcionálisan mellékelendő dokumentumokat kérjük:

 1. Számítógéppel kitöltött és digitálisan aláírt kari pályázati adatlap doc formátumban
 2. Minden kiválasztott intézményre vonatkozóan egy-egy szöveges gyakorlati terv a szakmai gyakorlat nyelvén. Amennyiben ez nem angol vagy német, magyarul is megírandó. Ebben fel kell tüntetni, hogy a pályázó miért szeretne az adott intézménybe menni, milyen jellegű feladatokat kíván ott elvégezni, és ezek hogyan kapcsolódnak az itthoni tanulmányaihoz illetve későbbi karrierjéhez.
 3. Amerikai típusú önéletrajz (pl. Europass) a szakmai gyakorlat nyelvén, továbbá – amennyiben ez nem angol vagy német – magyarul is. Ebben fel kell tüntetni a szakirányokat, az eddigi szakmai tapasztalatokat; az esetleges tudományos diákköri munkát, publikációt vagy egyéb jelentősebb szakmai eredményt; a tanulmányokon kívüli önkéntes tevékenységeket; az Erasmus külföldi vendéghallgatók mentorálását; minden további érdeklődési kört.
 4. Szakmai hozzájárulás a min. BA 3. féléves képzésre járó hallgatók esetén az alábbi szakirány(ok) vezetőitől: AS, ÉA, HA, SZO, TA
 5. A szakmai gyakorlat munkanyelvén meglévő nyelvtudás igazolása nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával (lefotózva) VAGY az Idegennyelvi Lektorátus hivatalos javaslatával.
 6. Önállóan talált, új gyakorlóhely esetén angol nyelvű fogadónyilatkozat az intézmény vezetőjétől vagy a leendő gyakorlatvezetőtől (ez egy e-mail is lehet). Ha a pályázáskor ez még nem áll rendelkezésre, beadható később is. Ebben az esetben azonban az adott intézményt nem lehet beírni a pályázati adatlapra, helyette a „Keresés alatt” opciót kell bejelölni. A hiánypótlást követően az adatok módosítása központilag történik.

A fentieken kívül a pályázathoz mellékelhető (de nem kötelező!) szintén Neptunban:

 1. A hallgatót ismerő oktató ajánlása (magyar nyelven).
 2. A HÖK által kiadott igazolás mentori tevékenységről (magyar nyelven).
 3. A munkáltató által kiállított igazolás önkéntes munkáról (a teljesítés nyelvén).
 4. Az eddig elért szakmai eredményt igazoló dokumentum (a teljesítés nyelvén).

A hiányos vagy a fentieknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokat egy erre a célra szervezett bizottság bírálja el, melynek tagjai: a kar nemzetközi ügyekért felelős vezetője, a partnerkapcsolatok, ill. a képzések szakmai felelősei, a kar Erasmus koordinátora, és a HÖK képviselője.

A bizottság áttekinti és a megadott szempontok szerint pontozza a pályázati anyagokat. Végleges döntést arról, hogy a rangsor alapján mely pályázók mely intézménybe utazhatnak, valamint az ösztöndíjak pontos összegéről az ELTE Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsága hoz.


További információk

További információk az ELTE központi honlapján: https://www.elte.hu/erasmus/szakmai-gyakorlat, https://www.elte.hu/erasmus/palyazat

A pályázással kapcsolatban Kövecses Gréta kari Erasmus koordinátort keresd az erasmus@barczi.elte.hu címen. Személyre szóló Teams konzultációkra is lehet időpontot foglalni!