Általános Gyógypedagógiai Intézet

Általános Gyógypedagógiai Intézet

Intézetünk a Kar hosszú távú stratégiai céljait és a fogyatékosságügy nemzetközi irányelveit szem előtt tartva, a szélesen értelmezett gyógypedagógiai szakterület különféle szereplőivel partnerségben, magas minőségű K+F+I szolgáltatásokkal és tudástranszferrel, hallgatóinkat bevonva járul hozzá a sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok, valamint a fogyatékos felnőttek sikeres társadalmi inklúziójához.

Ennek érdekében generálunk külföldi és hazai partnerekkel kutatási, fejlesztési, innovációs és művészeti projekteket. Hallgatóink számára az alábbi területeken hirdetünk kurzusokat:

  • általános gyógypedagógiai tárgyak: a gyógypedagógia elméletei; gyógypedagógia-történet; intézmények és szolgáltatások
  • általános pedagógiai tárgyak: nevelés- és oktatáselmélet; andragógia; alternatív- és reformpedagógiai koncepciók; pedagógiai projektek és projektszemináriumok
  • művészeti nevelési, művészeti terápiás tárgyak: vizuális kifejezés; vizuális képességfejlesztés és terápiák; kézművesség; dráma és színház a szociális integrációban; dráma és színházterápia; színházpedagógia; mozgás és testtudati terápiák; zenei alapok és zeneterápia; zenekultúra
  • angol és német szaknyelv a szélesen értelmezett gyógypedagógia és a fogyatékosságtudomány elméleti keretein belül
  • nemzetközi és hazai pályázatok és projektek menedzselésével kapcsolatos készségek és jártasságok kialakítása
  • a fogyatékosságügyi szakpolitikák megismerése, a hatékony érdekérvényesítés eszközei
  • jogalkalmazás a gyógypedagógiai szakterületeken, jogpedagógia.