A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány

A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány

Az Alapítványról

Az Alapítványról

 
Az Alapítványt a 8942 számon, 2003. július 14-én közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba (11.Pk 60520/3003/3) a Fővárosi Bíróság. Az alapítvány létrehozását prof. Könczei György kezdeményezte, azzal a céllal, hogy az ELTE BGGYK oktatóinak és hallgatóinak, valamint a szakma kutatási és innovációs kezdeményezéseinek, háttér szervezeteként működjön az alapítvány. A Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. Luczek Sándor képviselő által, 120.000 Ft vagyonnal alapította meg A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítványt. Az alapító okiratban az alapítvány kuratóriumát, három főben állapították meg: elnöke Nádas Pál a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon akkori igazgatója, míg az alapítvány kuratóriumának tagjai dr. Márkus Eszter és dr. Szücs Marianna a kar oktatói lettek.

2014-ben az alapítvány székhelye átkerült az ELTE BGGYK-ra dr. Zászkaliczky Péter dékán támogatásával, valamint módosították a kuratórium összetételét és bővítették szakmai céljait is. A 2018-ban ismét módosított alapító okirattal a kuratórium létszáma 7 tagra bővült, továbbá létrejött a 3 fős felügyelő bizottság.

A kuratórium tagjai: Nádas Pál (elnök), Dukic Monika, Dr. Gombás Judit, Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes, Losoncz Mária, Dr. Perlusz Andrea és Dr. Szücs Marianna (tagok).
A felügyelő bizottság tagjai: dr. Maléth Anett (elnök), Kádár-Csoboth Péter, Szilvásy Zsuzsanna (tagok)

GyFA – Hírek, aktualitások